Het gaat niet om wat de vrouw óp het hoofd heeft, maar erín

0
156

“In de NBV21 geeft Paulus vrouwen meer agency dan in traditionele vertalingen”, schrijft Cor Hoogerwerf over 1 Korintiërs 11. In dat – veelbesproken – hoofdstuk gaat het over de hoofdbedekking van vrouwen.

Hoogerwerf laat zijn licht op dit Bijbelgedeelte schijnen in de jongste editie van het vertaalblad Met Andere Woorden. Volgens veel oudere vertalingen schrijft Paulus in 1 Korintiërs 11:10 voor dat een vrouw een ‘teken van gezag’ op haar hoofd moet dragen. Maar het daar gebruikte Griekse woord betekent nooit ‘teken van gezag’.

De NBV21 vertaalt dat een vrouw ‘zich wat haar hoofd betreft moet beheersen’. Dat klopt met het Grieks en past beter bij Paulus’ betoog in dit hoofdstuk. Hoogerwerf laat in zijn artikel in Met Andere Woorden (MAW) zien dat Paulus wil dat de Korintische gelovigen hun vrijheid op een beheerste manier gebruiken, net zoals Paulus zelf doet. “Vrouwen moeten net zo met hun vrijheid omgaan als Paulus. In de NBV21 komt dit achterliggende principe duidelijker naar voren.”

‘Hoofd’ is niet ‘baas’

In 1 Korintiërs 11:3 noemt Paulus de man het hoofd van de vrouw, een uitspraak die vaak wordt misverstaan. Hoogerwerf legt deze uit in de context van de Griekse cultuur. Hij concludeert: “Gezag is hier niet het punt, maar eer en schande. Paulus wil duidelijk maken dat een vrouw de eer van haar man hoog moet houden. In de Griekse cultuur van die tijd hoorden vrouwen in het openbaar hun hoofd te bedekken, want anders brachten ze hun man in verlegenheid. Veel mensen beseffen niet dat Paulus in vers 3 iets ongewoons zegt. In het Grieks betekent het woord hoofd nooit, dus hier ook niet, dat iemand de baas of de leider is van iemand anders. Hier wil het zeggen: als jij hoofd bent van iemand anders, dan heeft wat die ander doet, gevolgen voor jouw reputatie.”

Webinars over Ruth

MAW schenkt verder veel aandacht voor het boek Ruth vanwege de webinarserie voor theologen die van 9 mei-13 juni wordt gehouden. Marjo Korpel schrijft over de oorsprong van Ruth en dateert het boek in de tijd na de ballingschap. Klaas Veenhof bespreekt de rechtsgewoontes van destijds en komt met een suggestie om Ruth 4:5 anders te lezen.

Illustratie: Ruth op de cover van de jongte MAW-editie.