Instructieboek voor mannen

0
283

Elke man zou in zijn leven met een tweede helft worden geconfronteerd. Het zou dan zaak zijn dat hij dat juist oppakt. Daarover gaat het boek ‘Man zijn in de tweede helft’ van Henk Stoorvogel en Eugène Poppe. Hoe is dat beschreven?

Sommige mannen ervaren dat er een moment in hun leven komt dat niet alles meer zo is zoals het eerder was. Dit punt zou rond het 40-tigste levensjaar liggen. Maar dat zou niet betekenen dat bij de pakken neergezeten moet worden. De ‘tweede levenshelft’ zou juist nieuwe gloed, dieptelagen en intensiteit kunnen geven.

Het zou zaak zijn het begin van die levenshelft op tijd op te pikken en er op de juiste wijze, liefst met begeleiding, op te reageren. Wanneer dat niet gebeurt zou dat een midlife crisis kunnen veroorzaken. Van belang zou juist zijn dit te voorkomen.

Boekanalyse
De auteurs, Henk Stoorvogel en Eugène Poppe, willen inzicht geven in de dynamiek die op gang komt tijdens de overgang naar de tweede levenshelft en mannen helpen richting te vinden. Henk is expert, consultant en internationaal trainer leiderschap & spreekvaardigheid. Eugene was leider van een christelijke organisatie en heeft tegenwoordig een meer dienende rol als leidinggevende, spreker, trainer en coach in christelijk Nederland.

Na een Inleiding wordt dit onderwerp in 12 hoofdstukken beschreven verdeeld over drie delen: 1: De weg terug, 2: De weg naar beneden en 3: De weg naar het licht. Enkele zwart/wit plaatjes zijn aan de tekst toegevoegd. De meeste aandacht gaat naar het moment dat de man inziet dat die moet terugkeren tot diens beginsituatie, naar eren en naar roeping.

Elk hoofdstuk begint met een aantal citaten. Achter in het boek zijn verwerkingsvragen voor elk hoofdstuk opgenomen, een literatuurlijst en een Personalia van de auteurs.

Evaluatie
Dit studieboek is een instructieboek om mannen goed te laten reageren op (fundamentele) veranderingen in hun leven en er goed mee om gaan. Het uitgangspunt van de auteurs – dat mannen een ander leven moeten oppakken in de tweede levenshelft – wordt zowel onderbouwd vanuit de Bijbel als vanuit de seculiere literatuur en fictieverhalen. Die combinatie is opmerkelijk. Alsof de Bijbel een relatie zou hebben met menselijke schrijfsels of zo toegepast mag worden.

De Bijbeluitleg is omgebogen naar het boekonderwerp, maar de boodschap wordt verwarrend als gesteld wordt dat sommige mannen meer dan twee levenshelften kennen! Ook wordt niet duidelijk of de tweede levenshelft vanuit de man komt (ouderdom dat prestatievermogen doet afnemen) of van buiten (veranderde omgevingsfactoren).

Verder valt op dat de zondige man als een gegeven wordt genomen die tegemoet getreden moet worden, terwijl de Bijbelse leer die zondige staat afwijst en de spirituele mens ertegenover stelt die God tegemoet treedt. Wat verder opvalt, is dat de auteurs veel te positief zijn over de Rooms-katholieke kerk. Helaas heeft dit boek geen zoekregister.


Poppe, E, en H. Stoorvogel, Man zijn in de tweede helft. Wat te doen als je eerste 40 jaar erop zitten? 2021, KokBoekencentrum, Utrecht, 190 pagina’s, € 20,-, ISBN: 9789043536523.