Jubilee Campaign Nederland zwijgt voortaan over campagnes

0
227

Jubilee Campaign Nederland gaat voortaan niet meer publiceren over zijn campagnes, ook niet achteraf. Aanleiding daartoe is het aandacht die de organisatie onlangs gaf aan het overlijden van een collega in Nigeria.

Ook werd in nieuwsbrieven aandacht gegeven aan positieve ontwikkelingen voor christenen die ter dood waren veroordeeld wegens blasfemie, maar nu zijn vrijgesproken. Jubilee Campaign blijft ‘onder de radar’ actief bij onder andere het vinden van advocaten die mensen bijstaan die ter dood zijn veroordeeld wegens godslastering.

Het valt echter niet altijd mee om die te vinden. “Integere specialisten die zich in deze schimmige wereld (van politieke bemoeienis en omkoping in de rechtspraak, red.) bewegen zonder zelf gecorrumpeerd te raken zijn echter zeldzaam. Wij voelen ons gezegend door de samenwerking met een groeiend netwerk van advocaten die niet alleen hun vak willen uitoefenen om een boterham te verdienen, maar vooral gedreven worden door het verlangen om op te komen tegen onrecht.”

De belangrijkste reden on nu niet meer expliciet publiciteit te geven aan campagnes is  dat die gevaar kan opleveren voor de betrokkenen. “De dreiging komt vaak niet alleen vanuit extremistische hoek, maar ook regeringen en hun internationale partners worden soms ingezet om onze campagnes te dwarsbomen”, aldus Peter Bronsveld van Jubilee Campaign. En zijn er al goede contacten in overheidskringen, dan nog hoeft dat niet te betekenen dat de veiligheidsdiensten het daarmee eens zijn.

Jubilee Campaign komt op voor godsdienstvrijheid voor alle religieuze groeperingen, maar in het bijzonder voor christenen. Ze ontleent haar motto aan Hebreeën 13:3 (Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.)