NBV21 ook in uitgaven voor kunst- en literatuurliefhebbers

0
208

De NBV21 verschijnt op 13 oktober ook in twee twee culturele edities: een literaire uitgave bij Querido Facto en een voor kunstliefhebbers bij Athenaeum. Voorts komt er een essaybundel over de Bijbel op de markt.

De twee culturele edities van de NBV21 benadrukken het literaire karakter van het Oude en Nieuwe Testament, doordat de tekst, anders dan in de meeste bijbeluitgaven, in één kolom is opgemaakt. In beide edities zijn alle Bijbelboeken opgenomen die joden, protestanten, rooms-katholieken of lutheranen als gezaghebbend beschouwen (dus inclusief de apocriefe boeken).

De Bijbel voor lezers bevat een verklarende woordenlijst en cultuurhistorische inleidingen die de lezer helpen om de weg te vinden in de achtergronden van de Bijbel. De inleidingen zijn geschreven door oudheidkundigen en bijbelwetenschappers uit Nederland en Vlaanderen. Deze uitgave is bedoeld voor lezers en voor iedereen met interesse in religie- en cultuurgeschiedenis.

De Bijbel voor kunstliefhebbers verschijnt in twee delen vierkleurendruk, rijk geïllustreerd met Nederlandse en Vlaamse meesters uit de 16de en 17de eeuw, geselecteerd door kunsthistoricus Sabry Amroussi. Directeur Ann Demeester van het Frans Hals Museum schreef het woord vooraf.

Ter gelegenheid van de presentatie van de NBV21 verschijnt de bundel Een gesloten tuin, een verzegelde bron met tien essays over de betekenis van de Bijbel in de 21ste eeuw. Désanne van Brederode, Arnon Grunberg, Kristien Hemmerechts, Guus Kuijer, Fik Meijer, Christine Otten, Piet Gerbrandy, Anne Vegter, Annelies Verbeke en Frank Westerman schreven ze.

De NBV21 is bedoeld als standaardvertaling voor Nederland en Vlaanderen. Toen de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 uitkwam, beloofde het NBG een revisie. De NBV21 heeft veel te danken aan opmerkingen van betrokken lezers. De website van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap geeft meer informatie.