Managementlessen afgeleid van Jozua

0
203

Hoewel sommige er niet van bewust zijn is de Bijbelse geschiedenis ook mensenwerk. God doet veel ook niet, maar laat het aan mensen over om grote dingen Gods te doen. Zo werd Jozua was de leider die het van Mozes overnam. Hij bracht het volk Israël naar het hun beloofde Land en leidde de Inname ervan. Wat voor leider was hij eigenlijk? Dick Both werkt dat uit in zijn lees- en werkboek voor leiders. Hoe deed Both dat?

Het begint inmiddels al een serie te worden. Both heeft al diverse boeken over leiderschap geschreven, zoals over de Bijbelse persoon Nehemia, om daardoor hedendaagse leiders te helpen bij hun leiderschap.

Hij laat zien dat de Bijbel nog steeds ‘werkt’ in deze tijd. Het gaat dan om leiders in de kerk, maar ook in de seculiere wereld. Hij benadrukt wel dat de Bijbel geen management- of leiderschapsboek is.

Boekanalyse
Both was docent Godsdienst in het basis- en voortgezet onderwijs. Tegenwoordig is hij (interim) directeur, coach en trainer van een adviesbureau. Hij studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen en Theologie.

In dit boek wordt de lezer geconfronteerd met wie Jozua was, wat zijn kwaliteiten waren en waarin hij faalde en hoe hij daar mee omging. Hoe laat de leider zich door God leiden? Wat valt daarvan vandaag te leren? Both zou Jozua vers voor vers volgen ter inspiratie.

Na een inleiding en een voorwoord volgen 37 hoofdstukken van elk zo’n vijf pagina’s. Elk hoofdstuk heeft een vaste opbouw (Titel en ondertitel, Leesopdracht in Jozua, Bijbelbespreking, Zingopdracht, Toepassing op jezelf, Besprekingspunten met anderen, Citaten en Informatie (meestal een landkaartje). Deze vaste onderdelen worden aangegeven met iconen. Bij sommige hoofdstukken zitten schema’s/tabellen.

Het boek sluit af met een epiloog, literatuurlijst, persoonlijk leiderschapsmanifest en een korte Personalia van de auteur.

Evaluatie
Dit is een interessant, inspirerend en leerzaam studieboek over Jozua en welke lessen (leiders/managers) van hem kunnen worden afgeleid. De hoofdstukken behandelen meestal enkele verzen uit Jozua.

Both pakt deze beschouwing over Jozua breed op. Hij onderzoekt het hele leven van Jozua. Dit boek beperkt zich daarom niet tot het Bijbelboek Jozua, maar begint bij Exodus en duikt ook in Numeri en Deuteronomium. Het Bijbelboek Jozua wordt echter niet volledig behandeld maar alleen de relevante delen ervan. Slechts enkele hoofdstukken worden overgeslagen.

Both stelt rake leiderschapsvragen bij de Bijbeltekst, waardoor blijkt dat de Bijbel ook vandaag nog steeds relevant is. Al denken nogal wat mensen van niet. In het persoonlijk leiderschapsmanifest vat Both samen dat uit de Bijbelse levensbeschrijving van Jozua alle fasen van het leiderschapscycli (ontwikkeling, oppakken, oefenen en afleggen) kunnen worden afgeleid.

In dit boek komen soms afkortingen, zoals MT, voor zonder uitleg. Ook gaat Both soms wat verder in het interpreteren en dramatiseren van het Bijbelverhaal. Zijn Bijbelinterpretatie is traditioneel. Helaas heeft dit boek geen enkel zoekregister. Dit boek wordt aangeraden.


Both, D.D., Jozua. Dapper – Dienstbaar – Doortastend. Lees- en werkboek voor leiders in kerk en organisatie. 2022, De Banier, Apeldoorn, 221 pagina’s, € 22,50, ISBN: 9789087187033.