Managementlessen afgeleid van Nehemia

0
327

Een Bijbels hoofdpersoon in Israëls geschiedenis is Nehemia. Hij was gouverneur van de Perzische provincie Jehoed. Hij is vooral bekend als hersteller van Jeruzalems stadsmuren. Dick Both leidt in zijn boek ‘Nehemia’ van Nehemia’s optreden (persoonlijke) lessen af voor managers. Hoe is dat gedaan?

De terugkeer uit de Babylonische ballingschap werd geen volledige vervulling van de profetieën over Israëls herstel. Verre van dat. Op de eerste plaats keerde maar een klein deel van de ballingen terug naar het beloofde Land. De meesten bleven in het Perzische rijk wonen, waar velen van hen inmiddels een comfortabel leven hadden. Op de tweede plaats bleken de teruggekeerden te maken te krijgen met buren die verre van Godvrezend waren.

Nehemia hoorde bij de achterblijvers in Mesopotamië en was hoog opgeklommen aan het Perzische hof. Hij had zelfs het ambt van ‘schenker van de koning’ bereikt. Maar het Bijbelboek dat over hem gaat (oorspronkelijk onderdeel van het Bijbelboek Ezra) laat zien dat er achterblijvers waren die sterk op (hun broeders in) het beloofde Land betrokken waren. Nehemia kreeg te horen dat Jeruzalems muren verwoest waren en dat de terugkeerders negatief beïnvloed werden door hun buren. Nehemia vraagt daarom de koning toestemming naar Jehoed te gaan om orde op zaken te stellen.

Boekanalyse
Dit is een lees- en werkboek voor leiders in kerk en/of bedrijfsleven met Nehemia als voorbeeld. Een kennismaking met hem en zijn werken is dan nodig. Hij wordt in het boek op de voet gevolgd (vers voor vers). Hoewel de context van Nehemia niet een-op-een vergelijkbaar is met die van vandaag, valt toch van hem te leren als mens, christen en leider.

Both was docent Godsdienst in het basis- en voortgezet onderwijs. Tegenwoordig is hij (interim) directeur, coach en trainer van een adviesbureau. Hij studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen en Theologie. Both ontdekte dat er weinig bekend is over Nehemia en wat hedendaagse managers van hem kunnen leren.

Na een Inleiding volgen 43 hoofdstukken waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de herbouw van de muren van Jeruzalem (Nehemia’s eerste ambtsperiode). Elk hoofdstuk heeft een vaste opbouw (Titel en ondertitel, Leesopdracht in Nehemia, Uitleg, Zingopdracht, Toepassing op jezelf, Besprekingspunten met anderen, Citaten en Meer lezen) aangegeven met iconen. Bij sommige hoofdstukken zitten afbeeldingen. Het boek sluit af met een literatuurlijst, een persoonlijk leiderschapsmanifest en een korte Personalia van de auteur.

God de eigenlijke Hoofdpersoon
Both benadrukt herhaaldelijk dat het verslag over Nehemia niet gaat om hem als persoon, maar om Gods zegen en het werk van Zijn Geest. Maar de auteur ziet ook satan aan het werk.

Evaluatie
Dit is een interessant, inspirerend en leerzaam studieboek over Nehemia en welke lessen (leiders/managers) van hem kunnen worden afgeleid. De hoofdstukken behandelen meestal enkele verzen uit Nehemia, maar sommige een groot aantal verzen. Echter, niet heel het Bijbelboek Nehemia wordt behandeld. Helaas heeft dit boek geen enkel register. Dit boek wordt aangeraden.


Both, D., Nehemia, Bidder, bouwer en leider. 2020, De Banier, Apeldoorn, 239 pagina’s, € 19,95, ISBN: 9789087182816.