Bas Stolk stopt bij GZB: ‘Zending is Gods werk, Hij schakelt ons in’

0
277

Op 1 september neemt relatiebeheerder Bas Stolk (65) afscheid van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). In zijn 25 jaar bij de GZB is er veel veranderd, behalve de kern van het werk: “Het heil van Jezus Christus wordt nog steeds wereldwijd verkondigd.”

Om gemeenten in Nederland daarbij te betrekken, blijft een uitdaging. Stolk: “Net als 25 jaar geleden komt het missionair bewustzijn soms moeilijk voor het voetlicht. Vaak staat in de prediking in Gereformeerde Bondsgemeenten de toe-eigening van het heil centraal. Maar Gods zaak gaat verder. Die houdt in dat een christen er ook voor anderen mag zijn en voor hen een boodschap heeft.”

Op de vraag of er in al die jaren veel veranderd is in het werk van de GZB, antwoordt Stolk ontkennend:Nee, want het heil van Jezus Christus wordt nog steeds wereldwijd verkondigd. Toch is er in praktische zin wel veel veranderd. De communicatie is natuurlijk veel sneller geworden. Vroeger was een rondzendbrief van de zendingswerkers wekenlang onderweg, nu gaat de nood in een oogwenk de wereld over.

Het relatiebeheer bij gemeenten is ook sterk veranderd. Jarenlang was het tijdens zendingsavonden bomvol. Tegenwoordig worden mensen zo overspoeld met informatie, dat we liever ’s zondags na de dienst iets over zending met de gemeente delen. Dan heb je een groter publiek dan op zendingsavonden. De vraag is tegenwoordig: hoe bereik je over-geïnformeerde mensen met het zendingsverhaal?”

De laatste jaren was Bas Stolk vooral bekend als coördinator van Project 10 27, het diaconale programma van de GZB. “Voor mijzelf is de cirkel rond. In mijn vorige woonplaats Oud-Beijerland was ik als diaken bezig met het beleidsplan van de gemeente. Toen zei ik tegen mijn vrouw Rieneke: Wat zou het mooi zijn als er iets op mijn pad kwam om mij beroepshalve met zulk werk bezig te houden. De laatste vijf jaar kwam dit weer terug toen ik als coördinator van Project 10 27 beleidsmatig met diaconieën bezig was. Daarbij is zending Missio Dei; het is Gods werk. Hij schakelt ons, en ook mij in.”

Een uitgebreider interview met Bas Stolk is te vinden op www.gzb.nl/basstolk.