Nieuwe Bijbeleditie met artikelen over geloof en wetenschap

0
165

Kennis moet dienstbaar zijn aan het goede, het schone en het ware, maar vooral concreet aan de samenleving. Toen Beatrice de Graaf dat inzag kon ze geloof en wetenschap aan elkaar knopen. Daar is nu ook een Bijbel over.

“Geloof koppelde ik lange tijd niet aan wetenschap”, aldus de historica en faculteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Ze nam eerder deze week het eerste exemplaar van de Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap in ontvangst.

De Bijbel is een uitgave van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) in samenwerking met de VU en wil lezers te helpen bij ingewikkelde, eigentijdse onderwerpen die ze moeilijk met het geloof in de Bijbel in overeenstemming kunnen brengen. Het gaat dan over bijvoorbeeld duurzaamheid, wonderen, de waarde van menselijk leven en discriminatie.

Naast de Bijbeltekst (NBV21) staan er 300 langere en kortere artikelen in over eigentijdse kwesties, geschreven door zestig wetenschappers. Dat aanvullende materiaal is ontwikkeld onder redactie van Koert van Bekkum, Gijsbert van den Brink, Anne-Mareike Schol-Wetter en Arie Zwiep. Naast theologen zoals Erik Borgman en Mechteld Jansen schreven natuurwetenschappers mee als Cees Dekker en Heino Falcke en filosofen als Jeroen de Ridder en Emanuel Rutten.

“We hopen dat lezers met hulp van deze artikelen hun mening kunnen vormen en met vertrouwen de Bijbel blijven lezen”, aldus Stefan van Dijk, manager Ontwikkeling en Uitgeven bij het NBG. “We hopen hen met deze uitgave te sterken in hun vertrouwen dat de Bijbel – ook al komt die uit een andere tijd – betekenis heeft voor hun leven en de wereld van nu.”

De uitgave kost € 58 en is te verkrijgen in de NBG-webshop en in de boekhandel. Meer informatie op de site van het NBG.

Foto: Stefan van Dijk (NBG) overhandigt de Bijbel aan Beatrice de Graaf. | © NBG/Willem Jan de Bruin.