Nieuwe uitgaven als hulp bij bezinning op weg naar Pasen

0
237

Wie overdenkend en zich bezinnend wil toeleven naar Pasen kan gebruikmaken van verschillende nieuwe uitgaven. De veertigdagentijd voor Pasen begint op 2 maart, Aswoensdag. In de rooms-katholieke traditie is het een vastentijd, die herinnert aan de veertig dagen die Jezus zonder eten in de woestijn doorbracht.

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap reikt inspiratie aan via een dagboekje, kindermateriaal en webinars. Het thema is ‘feest van bevrijding’. In een dagboek, kindermateriaal en webinars gaat het NBG in op het verband tussen de twee paasverhalen: van bevrijding uit slavernij naar bevrijding van angst en dood; van de intocht in het beloofde land naar de uitnodiging om te leven als burgers van Gods koninkrijk.

Voor volwassenen is er een gratis dagboekje. Elke dag is er een Bijbeltekst, een korte overdenking en een vraag die je aan het denken zet. Voor gezinnen met kinderen is er het gratis boekje Beloofd land in zicht, behorend bij de kinderdienstmethode Bijbel Basics. Het boekje brengt de reis van de Israëlieten naar het beloofde land en het paasverhaal over Jezus in beeld met levendige verhalen, verrassende opdrachten en een kijktafel.

Voorgangers
Bijbelwetenschappers Matthijs de Jong en Mirjam van der Vorm verzorgen op 21 februari en 7 maart een kosteloos webinar voor voorgangers en predikanten over Exodus 12 en Lucas 22:7-20. Deze hoofdstukken sluiten aan bij het kinderproject en bij het oecumenisch leesrooster.

Meer informatie: bijbelgenootschap.nl/40dagen.

Tearfund
Tearfund brengt opnieuw een veertigdagenkalender (gedrukt en digitaal) uit. Dit jaar met het thema ‘onderweg’. De kalender biedt een combinatie van inhoudelijke overdenkingen uit de Bijbel, verhalen, gedichten en vragen en opdrachten die helpen om met Jezus onderweg te gaan. De wekelijkse, Bijbelse overdenkingen zijn van Jurjen ten Brinke, Otto de Bruijne, Janneke Burger, Bina Chirino, Mirjam van der Vegt, Godian Ejiogu en Dorina Nauta. De gedichten zijn van Rikkert Zuiderveld, de verhalen van Tim van Wijngaarden.

Naast de kalender biedt Tearfund verschillende andere gratis materialen aan. Er is een liturgie voor de Stille Week, kringmateriaal voor kerken en groepen en een digitale paaskalender voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook kan de lezer meedoen aan een spaarproject.

Meer informatie: veertigdagenkalender.nl.

Er is meer
Webwinkel Er is meer heeft biedt diverse nieuwe (en betaalbare) artikelen aan die met name betrekking op Pasen zelf hebben. Onder andere geschikt om cadeau te doen of anderszins te verspreiden. Zoals een uitgave van leven.nu: een piepklein en handzaam miniboekje (7 x 10 cm) met korte teksten, vragen en weetjes over Pasen. Met het evangelie in een notendop. Op de site is het door te bladeren. Het Paasgeschenkboekje gaat over Jezus’ gevangenneming, veroordeling, kruisiging, sterven, opstanding, verschijning en hemelvaart (en een beetje over Pinksteren).

40 vragen
Geloven betekent niet dat je geen vragen hebt. Soms heb je vragen over Jezus en in je gebed stel je vragen aan Hem. Marien Kollenstaart schreef echter een boek over de vragen die Jezus ons via de Bijbel stelt. 40 vragen van Jezus die uitdagen is bedoeld als bezinning op onze levensstijl en op wat Jezus voor ons gedaan heeft.

Elke dag heeft een vraag die uitdaagt om stil te worden en het contact met Jezus te zoeken. Na die vraag volgt een korte uitleg en toepassing. Aansluitend staan twee bezinningsvragen en een kort gebed. Tot slot is er ruimte om een persoonlijk antwoord aan Jezus op te schrijven. Het is een uitgave van NEEMA Media/Uitgeverij Vuurbaak.

Een leesfragment uit het boek is hier te vinden.

Vasten
Zij Lacht komt met een ‘gratis guide’ (gids) voor vasten tijdens de veertigdagentijd. Waarom lezen we in de Bijbel dat mensen die dicht bij God leefden, ook vastten? En kunnen we daar vandaag ook nog wat mee? Op dat soort vragen gaat de gids in. Hij daagt de lezer tevens uit om (te overwegen) te gaan vasten (en zo ja, hoe) tijdens de komende tijd voor Pasen.

De onderwerpen die de gratis te downloaden gids bevat: Wat is vasten? / Waarom zou je vasten? / Hoe kun je vasten? – 10 ideeën om mee te beginnen / Praktische vragen om jezelf te stellen voordat je begint met vasten / Bijbelleesrooster voor de stille week (voorafgaand aan Pasen).