Onderzoek bevestigt: India gewelddadig land voor religieuze minderheden

0
208

Religieuze minderheden in India leven continu in angst. In een systematische campagne worden ze blootgesteld aan gewelddadige intimidaties, verkrachting en moord. 

Wat feitelijk al wel bekend was werd vandaag bevestigd door de London School of Economics. Zij deed in opdracht van Open Doors onderzoek naar de positie van religieuze minderheden in India.  In het onderzoeksrapport doet ze aanbevelingen, waaronder de instelling van een internationale onderzoekscommissie naar mensenrechtenschendingen tegen religieuze minderheden in India. 

Verwoestende leugens – Desinformatie, en een jargon dat aanzet tot geweld en discriminatie tegen religieuze minderheden in India beschrijft de extreme vervolging waarmee christenen en moslims te maken krijgen wanneer ze in handen vallen van gewelddadige burgergroepen met hindoe-nationalistische sympathieën.  

In 2020 werden 12.150 Indiase christenen geteld als slachtoffer van gewelddadige incidenten. In meer dan de helft van de gevallen ging het om vrouwen; 1893 personen werden fysiek misbruikt, achttien mensen vermoord, 3726 kinderen waren slachtoffer. Waarschijnlijk zijn de werkelijke aantallen veel hoger.  

Gewelddadige aanvallen worden volgens het onderzoeksrapport vaak door regionale overheden, politie, rechters en media genegeerd en goedgepraat. Dat om de band met India’s invloedrijke nationalistische hindoe-organisaties niet te schaden.   

Het geweld wordt op staatsniveau aangemoedigd, constateren de onderzoekers. Door de invoering van een nieuwe bekeringswet mogen christenen gestraft worden voor ‘gedwongen bekering’, terwijl zij niets anders doen dan hun geloof beleven. 

Voorbeelden

Een serie ongemakkelijke voorbeelden illustreert wat dit in de praktijk betekent. Sunita Verma vertelt hoe ze een doodgeboren zoon baarde nadat een hindoe-nationalistische groepering haar huis binnenviel en ze in haar buik getrapt werd. Ravi, een lokale arbeider, loopt in een val en wordt in elkaar geslagen door een gewelddadige bende. Later overlijdt hij in een politiecel. Ook beschrijft het rapport een aanval op een moslimdorp door 6.000 opstandelingen die brand stichtten en bijna alle inwoners permanent uit hun eigen huis verdreven. 

Bij de foto: Kirti bij het graf van haar man. Ze bekeerden zich beiden tot het christelijk geloof. Hij moest het met de dood bekopen. (Foto Open Doors)