Onderzoek naar hoe christenen op hun werk het geloof beleven

0
249

Hoe beleven en belijden christenen op het werk hun geloof? Die vraag houdt Maarten Pijnacker Hordijk bezig. Om op die vraag een goed antwoord te krijgen is hij met een onderzoek van start gegaan. Zijn streven is dat meer dan 4000 christenen het onderzoek op www.is.gd/geloof invullen.

De enquête telt 24 meerkeuzevragen, neemt voor beantwoording zeven à tien minuten in beslag en is niet alleen bedoeld voor betaald werk. Ook onbetaald vrijwilligers- en huishoudelijk werk of de studie vallen eronder.

Pijnakcer Hordijk: “Ik ben erg benieuwd naar de uitslag. Dat heeft ook vast te maken met de visie van de respondenten op werk: beschouwen zij het als een noodzakelijk kwaad of als een roeping van God? De eigen geloofsbeleving speelt ook een rol en die wordt weer gekleurd door de kerkelijke traditie en het zicht op de geestelijke wereld. Wil je je geloof privé houden en werk en geloof dus strikt scheiden? Of is er het besef dat je 24/7 christen bent en zoekt men naar wegen om het geloof tijdens werktijd gestalte te geven?”

Ondersteunen

Hij is zeer benieuwd uit naar de resultaten van de enquête en de bijbehorende conclusies. De onderzoeksresultaten wil hij gebruiken in zijn arbeid om christenen beter te ondersteunen in hun werksituatie.

De enquête is tot 1 september te vinden op www.is.gd/geloof (of via de QR-code). De onderzoeker hoopt dat veel mensen de enquête invullen. Hij roept hen ook op die te delen via bijvoorbeeld hun eigen vrienden of in hun kerkelijke gemeente.

Maarten Pijnacker Hordijk is sinds 1985 bezig met het onderwerp christen-zijn op je werk. Hij beheert drie websites: christenzijnopjewerk.nl, bedrijfsgebed.nl en spoorchristenen.nl. In 2010 startte hij de landelijke themazondag Christen-zijn op je werk, elk jaar in november na de dankdag voor gewas en arbeid.