Ontnuchterend boekje Jos Strengholt over te gelde maken van zieligheid

0
244

De wereld van hulpverlening en goed doen kent zo zijn eigen vanzelfsprekendheden. Het lezen van Jos Strengholts (gratis) boekje Jezus in de Ogen Zien kan echter tot anderen inzichten leiden. Erik Heemskerk vertelt waarom:

Dit boekje is buitengewoon verfrissend in een wereld waar liefdadigheidsorganisaties zich er te vaak bewust van lijken zijn dat zieligheid geld opbrengt. In plaats daarvan begint Strengholt met de christelijke opdracht en vooral met de confronterende boodschap in Matteüs 25, waar Jezus zegt dat we Hemzelf ontmoeten in de hulpbehoevenden (hongerigen, dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken, gevangenen).

Strengholt beargumenteert dat onze roeping niet begint met een bepaald percentage weggeven, maar bij de nood van de ander. Dat geldt vooral voor de christelijke ander, christenen zijn immers een wereldwijde familie van broers en zussen in Christus. Door Christus zijn wij op een diepe en intieme manier verbonden met bijvoorbeeld arme christenen in Egypte.

Worsteling
Hoewel Strengholt zegt zijn persoonlijke worsteling te beschrijven, zijn theologische reflecties nooit ver weg. In dit opzicht is met name hoofdstuk 6 zeer waardevol. Strengholt benadrukt daar dat de relatie tussen gever en ontvanger een wederkerige relatie is, en dat wij niet alleen behoren te geven maar ook te ontvangen van onze arme broers en zussen. Een sterke theologische onderbouwing van zijn punt dat armen niet zielig zijn en dat zij ons zelfs veel te bieden hebben.

Door het hele boekje heen zijn waardevolle en relevantie Bijbelreferenties geweven. Op een aantal daarvan wordt ook uitgebreid gereflecteerd, zoals Paulus’ Jeruzalem-collecte en het oudtestamentische concept van de tienden. Desondanks blijft de confrontatie met de praktijk, het ‘Jezus in de ogen zien’ altijd in beeld. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat Strengholt openhartig hulpvragen en lastige dilemma’s deelt uit het werk van Stichting Nijlvallei.

Reflecties
Dit boekje bespreekt op concrete, open en realistische wijze de worstelingen, dilemma’s en vraagstukken die worden opgeworpen door de ‘torenhoge’ lat die Jezus legt voor zijn volgelingen die leven in een wereld waar het ons niet lukt alles op te lossen. Strengholts kritiek op de mythe ‘Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag; leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven’ verdient hier speciale referentie. Verder zien we in dit boekje ook vooral de reflecties terug van iemand die bijna dertig jaar in Egypte heeft gewoond en decennia lang is geconfronteerd met de vreugde maar ook de moeilijkheden van het in de praktijk brengen van Jezus’ opdracht.

Dit boekje is kort (nog geen vijftig bladzijden), soepel geschreven en heeft gespreksvragen aan het eind van elk hoofdstuk. Daarmee is het buitengewoon geschikt voor bijvoorbeeld een studiegroep in een kerk.

Jezus in de Ogen Zien kan gratis worden aangevraagd als pdf (via www.nijlvallei.nl) of als gedrukt boekje (post@nijlvallei.nl).