Geloofsstrijd bij rouw

0
365

Verlies kent meerdere gradaties. Een van ergste is als ouders een kind verliezen. Maar wat als het kind al sterft voor de geboorte? Daarover gaat het in het boek ‘Als er niets meer klopt’ van Ineke Marsman-Polhuijs. Hoe is het beschreven?

Gelovigen kunnen danig op de grondvesten van hun zekerheden geschud worden als een van het meest dierbaarste verloren gaat. Hoe dan het geloof in God handhaven? Ineke wil met dit boek lezers helpen een weg te vinden uit zo’n situatie. Wat te doen als iemand zich in het diepe dal van rouw is? Hoe dan op God te vertrouwen?

Boekanalyse
Dit boek zou open, eerlijk en puur ingaan op vragen over rouwverwerking. Ineke is getrouwd en heeft vijf kinderen, waarvan er vier leven. Ze is Neerlandicus, aanbiddingleidster, lied- en boekschrijfster en vertaalster.

Na twee Voorwoorden (Mirjam van der Vegt en Liesbeth Koedoot) en een Inleiding beschrijft Ineke chronologisch haar ervaringen in 44 hoofdstukken. De meeste hoofdstukken bestaan uit twee tot drie pagina’s. Soms zijn er liederen/gedichten opgenomen.

De hoofdstukken hebben enkele voetteksten en eindnoten die meestal uit bronvermeldingen bestaan. Er zijn enkele zwart-wit foto’s opgenomen en QR-codes. Het boek sluit af met Adviezen, een Dankwoord en een korte, toegelichte Boekenlijst. Dit boek is ingedeeld bij de categorie Pastoraat.

Rouwverwerking
Rouwen staat in verband met herinneringen. Maar wat als er amper herinneringen zijn? Als een kind dood wordt geboren. Dan is er een gemis naar een onvervuld verlangen. Ineke beschrijft het proces van de verwerking van het verlies. Wat het met haar doet staat centraal, maar ze vertelt ook wat het betekent voor haar man en de kinderen.

Ook komt de wijdere cirkel naar voren. Hoe reageren familie, vrienden, kennissen en anderen? Hoe reageert een rouwende daarop. Ineke is daarbij soms hard voor zichzelf. Ze moet zich niet aanstellen. Maar kan de aandrang van verdriet altijd voorkomen worden en is dat voorkomen of tegenhouden wel verstandig? Volgens Ineke niet.

Evaluatie
Dit is een dramatische, biografische beschrijving van wat een gelovige moeder meemaakt als haar dochter sterft tijdens de zwangerschap. Iets wat vaker voorkomt dan gedacht. Het verhaal is grotendeels meeslepend geschreven.

Ondanks de geloofsstrijd die Ineke ondergaat ondervindt ze dat God bij haar blijft. Maar zij wilde weten wat ze daar aan heeft. Wat dat dan betekent? Ineke denkt soms dat ze haar geloof verliest. Zo groot is haar verlies. Ze stelt soms de weg helemaal kwijt te zijn. Ze kan niet begrijpen dat God dit verlies toelaat, maar wel dat Hij meer lijdt.

In dit boek komt naar voren dat Ineke lichamelijk niet sterk is en onzeker. Toch slaat ze zich door de crisis heen. Het gezin is midden-orthodox. Ineke gebruikt soms Engelse teksten, maar plaatst daar vrijwel altijd meteen een Nederlandse vertaling bij. De tekst van dit boek is opgedeeld in alinea’s van ongeveer gelijke grote, waardoor het makkelijk leest. Dit boek wordt aangeraden.


Marsman-Polhuijs, I., Als er niets meer klopt. 2021, Triple Boeken, Aalten, 171 pagina’s, € 15,95, ISBN: 9789083027890.