Opwekking Magazine nummer 666 verschijnt wél, als themanummer

0
280

De zomereditie van het onlangs verschenen Opwekking Magazine is gewijd aan het getal 666 uit Openbaring. Het is 666ste editie sinds de verschijning van het blad en dat leidde op de redactie tot de vraag ‘Wat gaan we met dat nummer doen?’

“Wat is juist en wat is wijs”, schrijft Opwekking-directeur Ruben Flach. Onvermijdelijk ging het daarbij ook over “de regelmatig terugkerende vraag waarom Opwekking nooit een lied met nummer 666 in de Opwekkingsbundel heeft opgenomen.”

Flach schrijft: “Uit de overlevering weet ik dat er toen goede redenen voor waren en daar staan we nog steeds achter. En als je hier een verklaring had verwacht moet ik je helaas teleurstellen. We gaan die discussie niet overdoen en zelfs niet, zoals mensen ook vaak vragen, achteraf daar nog een lied plaatsen.”

Hoe dan ook, onder Flachs directie is nu wel een nummer 666 van het magazine verschenen. Met onder andere een onderhoudend artikel van ds. Henk Poot. Héél kort noemt hij het getal 616, dat feitelijk het getal van het beest aanduidt (want 666 heeft betrekking op keizer Nero).

Poot constateert overigens dat het getal niet overal zo negatief staat. Koning Salomo bijvoorbeeld ontvangt 666 talenten goud (2 Kronieken 9:13). Maar ook zijn conclusie is dat “het getal 666 in de Bijbel niet pluis” is. “Woorden en getallen zijn niet alleen maar nietszeggende tekens.”

Het Opwekking Magazine is gratis te bestellen.