Geweldloze oorlog tegen zonde

0
230

In de tweede helft van de 19de eeuw was de Londense wijk East End aan het verloederen. De overheden negeerden het. De animatiefilm ‘Het verhaal van William Booth’ toont hoe ondertussen een poging werd gedaan daar het Evangelie te brengen. Hoe is dat weergegeven?

In een Londense buitenwijk begon de slechtheid en criminaliteit uit de hand te lopen. Velen waren alcoholverslaafd en daardoor was er veel geweld en diefstal. Het was er gevaarlijk. Het gemeentebestuur wist daarvan, maar liet het op z’n beloop.

William vraagt toestemming
William Booth vroeg het bestuur van de Methodistenkerk waarvan hij lid was of hij als rondtrekkend prediker naar de allerarmsten in het land gestuurd kon worden. Hij kon het slecht verdragen dat zij het Evangelie van de Here Jezus niet kende en in die onwetendheid moesten leven en sterven.

Het kerkbestuur vond echter dat zending alleen gedaan moest worden binnen de kerkmuren. William bleef echter aandringen. Toen deden ze hem de handreiking dat hij ook in de omgeving van hun kerk mocht evangeliseren. Maar William en zijn vrouw Catherine verlieten toen hun kerk. Hun zendingswerk werd, zoals zo vaak, dus een buitenkerkelijke activiteit.

Missiegebied East End
William ging naar de beruchte Londense wijk, maar als hij daar ziet wat zich er allemaal afspeelt is hij verbaasd over de slechte staat van de mensen. Hij nodigde mensen op straat uit om naar zijn tentcampagne te komen. Maar het liep daar uit op een gevecht van dronken mensen.

Ondanks de aanvankelijke tegenslag hield hij vol en bleef mensen uitnodigen. Hij werd daarbij van al zijn geld berooft en in elkaar geslagen. Hij begreep niet waarom dit werk van God zo’n tegenslag heeft. Maar hij bleef geloven in de urgentie van zijn roeping.

Vijandige Pubhouder
Een bekende pub in de wijk werd gerund door ene Chester. In de pub werden bokswedstrijden gehouden, maar de bokser kreeg slecht betaald. Op straat kwam de bokser William tegen die hem uitnodigde om naar zijn tentcampagne te komen.

De bokser ging en opnieuw werd het een vechtpartij. Maar toen stond de bokser op en waarschuwde de menigte te luisteren naar William. Dat bleek een keerpunt. Ook later in zijn missiewerk bleek het durven aangaan van het geweld te werken. Maar Chester pikte het niet en vormde een knokploeg. Hoe liep dit af …?

Evaluatie
Dit is een dramatische, spannende en inspirerende Engelstalige tekenfilm (NL ondertiteld) over het ontstaan van het bekende Leger des Heils in de tweede helft van de 19e eeuw. Zijn leger trekt ten strijde tegen de zonde met Gods woord als wapen.

De film is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar, maar ook interessant voor ouderen. Vooral omdat de film eindigt met een korte documentaire. Bij de film zitten extra’s: het Fakkeldragerslied, een trailer van de animatiefilm over William Tyndale en een link naar de studiegids. Deze dvd wordt aangeraden.

Deze dvd is gratis te bekijken op het videoplatform Redeem TV (www.redeemtv.nl).


Het verhaal van William Booth. Christian History Institute. Uit de serie ‘De fakkeldragers’. Transvision, c.38 min., € 5,99, ISBN: 8716758005793.