Alone, yet not alone – Alleen, doch niet alleen

0
315
In het jaar 1755 verliep de kolonisatie van ‘de Nieuwe wereld’, het tegenwoordige Amerika, niet zonder grote problemen. Een van de grootste ervan vormden de natives (de eerdere bewoners van Amerika); de ‘Indianen’. Dit in combinatie met de agressieve ijver tot verovering en kolonisatie door verschillende Europese staten moest vroeg of laat met elkaar in conflict komen.

In die omstandigheden komt een gezin van Duitse immigranten aan in Amerika. Zij willen als kolonisten een boerderij opzetten om zo een beter leven te kunnen vinden. Een nieuwe film laat hun waargebeurde verhaal zien.

Recensie: Marco van Putten

Falen van Engeland
Engeland heeft altijd een ambivalent beleid gehad in hun koloniën. Dit had te maken met het spanningsveld tussen de doelstellingen van het leger en die van de handel. Een probleem dat de Nederlandse koloniën bijvoorbeeld nooit hebben gekend, want die liet altijd de handelsbelangen domineren.

Het Engelse leger ziet zich geconfronteerd met het Franse leger, dat noordelijk aan de Amerikaanse oostkust, Franse koloniën bewaakten. Grenzen waren nog niet vastgesteld, dus Frankrijk zet alles op alles om zoveel mogelijk gebied in te nemen. In het buffergebied tussen de Engelse en Franse legers bevonden zich de ‘Delaware’ Indianen, die aanvankelijk steun geven aan de Engelsen. Als zij echter aan de Engelse opperbevelhebber vragen om middelen om te overleven worden ze afgewezen. Tegen het advies in van een jonge officier die Washington heet. De gevolgen van deze afwijzing zijn desastreus. Deze indianen kiezen er dan voor om de Fransen te steunen door kolonisten in de Engelse koloniën te overvallen.

Een gezin uit elkaar gerukt
Op een avond vallen ze ook het Duitse gezin aan waarover deze film gaat. De vader en een zoon worden gedood en gescalpeerd en de kinderen worden meegenomen. De indianen verhandelen die kinderen vervolgens en zo worden twee dochters leden van een stam van de Delaware indianen. Vluchten lijkt een zinloze optie. Wie het doet wordt vrijwel altijd weer gegrepen. De indianen zijn uitermate goed spoorzoekers en kennen hun gebied heel goed. Het dichtstbijzijnde Engelse fort is op ruim 300 kilometer afstand. Worden vluchteling gegrepen dan wacht deze de verbrandingsdood. De dochters lijken gedwongen zich aan hun nieuwe situatie te moeten overgeven.

Evaluatie
Dit is uitzonderlijk verhaal dat laat zien hoe de wereld in Amerika eruit zag in de tweede helft van de achttiende eeuw. Het toont de karakteristieken van het kolonistenleven en de wonderschone natuur van Pennsylvania. De mooie muziek en vooral de Oscar genomineerde titelsong Alone yet not alone gezongen door Joni Eareckson Tada maken het een film met epische proporties.

Jammer is dat in deze film niet helemaal goed uit komt hoe de Duitse familie kracht heeft geput uit hun geloof. Ook komen de indianen in deze film er niet beter uit als wilden. Dat neemt niet weg dat het alle ingrediënten heeft van een professionele avonturenfilm.

Alone yet not alone
Their faith became their freedom
NEEMA Media B.V.
c.105 min.
€ 14,99
ISBN: 9789492189165.