De onwillige profeet – Tim Keller

0
309
“De onwillige profeet, Jona en het geheim van Gods genade” is een nieuw boek van Tim Keller. Van Keller zijn ondertussen al meer dan 30 boeken verschenen. Zijn bekendste boeken zijn “In alle redelijkheid” en “De vrijgevige God”. Dit nieuwe boek is gebaseerd op een serie preken over het bijbelboek Jona. Centraal hierin staat Gods genade, zoals die centraal staat in het bijbelboek Jona. Vandaar ook de terechte ondertitel van het boek: het geheim van Gods genade.

Door Klaas Kuijper

Het boek Jona toont ons niet alleen Gods genade voor Nineve, maar leert vooral Jona en daarmee ons, Gods genade te begrijpen. Keller schetst de context van het verhaal, bijvoorbeeld dat Nineve de hoofdstad is van het toenmalige Assyrische rijk en een groot vijand van het volk Israël. Keller toont aan dat Jona een felle aanhanger van het nationalisme was. God stuurt juist deze patriot over de grenzen naar een vijandige stad. Dat biedt een complete kijk op het verhaal en daardoor snappen we beter waarom Jona een ongehoorzame profeet is en echt niet naar Nineve wil. Ook de uitleg over de structuur van het bijbelboek en de opbouw van het verhaal is verhelderend. We zien dat Jona twee keer wordt geroepen om naar Nineve te gaan en tegen wil en dank komen twee keer heidenen tot besef wie de ware God is. Eerst de zeemannen en daarna de inwoners van Nineve. Keller legt niet alleen de tekst uit, maar trekt ook lessen naar het dagelijks leven en trekt parallellen met het nieuwe testament. Bijvoorbeeld met het verhaal van de verloren zoon, maar natuurlijk ook met Jezus die zichzelf vergeleek met Jona. Zoals Jona zich opofferde voor de zeelieden door zich in de zee te laten gooien, zo offerde Jezus zich op voor de gehele wereld.

De bijbelstudies beslaan het eerste deel van het boek in negen hoofdstukken. Keller noemt dit de introductie en laat hierin drie lagen zien in het verhaal van Jona: Jona en Gods woord, Jona en Gods wereld, en Jona en Gods genade. In de tweede helft van het boek werkt Keller deze thema’s verder uit in drie hoofdstukken en staat hij stil bij de vraag wat het verhaal van Jona voor ons vandaag betekent. Het verhaal van Jona heeft namelijk een open einde en volgens Keller nodigt dit uit om het verhaal op ons eigen leven toe te passen. Dit doet hij door op basis van de drie thema’s diverse onderwerpen te behandelen: over vergeving en liefde, over afgoden in ons leven en zelfs over hoe we als christenen ons tot politiek verhouden. “We lijken allemaal op Jona”, zo besluit Keller, “we moeten een heel aantal keren ontdekt worden aan zowel onze behoefte aan Gods genade  – wat doorgaans gebeurt als we teleurstelling en mislukking ervaren – als de boodschap van het evangelie. Het is een proces, en vaak een traag proces, om Gods liefde en Christus’ genade door te laten dringen tot in onze diepste drijfveren, tot in het fundament van onze identiteit.”

Dit nieuwe boek van Keller is op twee vlakken een leerzaam boek. In de eerste plaats leert het ons het bijbelboek Jona beter te begrijpen en in het tweede deel wil Keller ons met dit oude verhaal handvatten geven hoe wij in onze huidige wereld christen kunnen zijn.

De onwillige profeet
Jona en het geheim van Gods genade
Auteur: Tim Keller
Uitgeverij van Wijnen
ISBN: 9789051945751
Omvang: 176 pagina’s
Verkoopprijs: € 17,95