De Tabernakel in kaartvorm uitgelegd

0
602

De Tabernakel, Israëls eerste heiligdom, heeft symboliek die niet iedereen begrijpt. Zeker niet vanuit het Nieuwe Verbond. De Evangelische Traktaatzending probeert met een uitvouwbare ‘kaart’ die symboliek samen te vatten. Hoe is dat gedaan?

De ‘kaart’ behandelt al de onderdelen die in de Bijbel genoemd worden, zoals de Verbondsark, de offers en de kleding van de hogepriester. Uitgelegd wordt wat de Tabernakel is, waarvoor die dient, wanneer die is gebouwd en dat God de bouw ervan had bevolen. Bij de uitleg wordt verwezen naar Bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Bijbelcitaten komen uit de Herziene Statenvertaling.

Op de achterkant wordt dieper ingegaan op allerlei zaken, zoals de verschillen tussen het Oude en het Nieuwe Verbond, verwijzingen naar de Here Jezus en een chronologie van de geschiedenis van de Verbondsark.

Evaluatie
Dit is een nuttig gereedschap voor studie, om samen te bespreken en voor onderwijs. Op deze ‘kaart’ staat opmerkelijk veel. Jammer is dat de uitleg traditioneel is (dogmatisch), zoals dat de Here Jezus voor altijd de zonde verzoend heeft, terwijl Hij in de Bijbel toch expliciet als Middelaar van onze dagelijkse zonden staat beschreven. Wat Hij voor altijd heeft gedaan is het verbreken van de ‘zondemacht’ (Kol. 1:13). Ook zijn enkele belangrijke zaken niet beschreven, zoals het drankoffer, en niet alles stemt overeen met de grondtekst van de Bijbel. Het is dan ook geen makkelijke materie. Deze ‘kaart’ is een aanrader.


Bijbelwijzer de Tabernakel. 2019, ETZ Media, Alblasserdam, 14 pagina’s, € 3,99. ISBN: 9789087720988. Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.