Online bemoediging van vervolgde christenen bereikt miljoenen

0
390

Open Doors rapporteert dat het aantal online contacten en trainingen wereldwijd is gestegen naar 3,8 miljoen. Uit het dinsdag verschenen jaarverslag over 2019 blijkt dat aan online bemoediging en ouderschapscursussen grote behoefte is.

De trend toont aan hoe het bemoedigen en ondersteunen van vervolgde christenen in toenemende mate digitaal gebeurt en minder – zoals vroeger – door kaarten te sturen en Bijbels te smokkelen. Door YouTube, Facebook en Instagram of online cursussen worden steeds meer christenen bereikt: een discipelschapsplatform bijvoorbeeld dat e-trainingen aan nieuwe gelovigen aanbiedt over wat het inhoudt om Jezus te volgen, laat zien dat de meeste gelovigen de hele reeks van 14 lessen voltooien. En een online helpdesk in het Midden-Oosten waar vervolgde christenen met hun vragen, zorgen en twijfels terecht kunnen bij hulpverleners, bereikte in 2019 35.000 mensen. Ook zien we de betrokkenheid van honderdduizenden ouders op een platform dat hen helpt kinderen op te voeden op basis van Bijbelse principes.

Open Doors, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor vervolgde christenen, signaleert dat online ondersteuning een niet te stoppen trend is. Vooral in landen in het Midden-Oosten en Afrika blijkt online contact een uitkomst als het niet mogelijk is elkaar in levenden lijve te ontmoeten. De verwachting is dat deze trend in 2020, het jaar van de corona crisis, nog verder doorzet.

In 2019 bereikte Open Doors miljoenen christenen, via sociale media en andere onlinekanalen. “Juist waar christenen geïsoleerd leven en moeilijk te bereiken zijn, biedt online contact onverwacht nieuwe kansen”, legt Open Doors-directeur Maarten Dees uit.

Het gebruik van sociale media en online platforms neemt toe om contact met christenen te onderhouden in landen waar vervolging is. In de Golfregio bijvoorbeeld is het steeds lastiger is christenen fysiek te bereiken vanwege toenemende druk vanuit de overheid en aanhoudende vervolging. De vraag naar geprinte Bijbels en christelijke boeken werd daar vervangen door het aanbieden van online materialen. In 2019 bedroeg het gemiddelde aantal bezoekers op online platformen in die regio rond de 9.000 per dag. “Bereik via social media meten we op basis van veel meer dan een simpele ‘like’ onder een bericht. Het gaat om intensieve relaties die we via online kanalen met vervolgde christenen aangaan”, verduidelijkt Dees.

In andere regio’s nemen online bemoedigingen of dagelijkse Bijbelse overdenkingen een grote vlucht. Maar ook bijvoorbeeld advies aan christelijke tieners die vragen hebben of worstelen met leven in een moslim-context. Dat is wezenlijke ondersteuning van christenen die ‘online’ plaatsvindt en waarin Open Doors een belangrijke rol speelt.

Minder Bijbels
Ook in andere landen nam verspreiding van Bijbels en christelijke boeken af. In 2019 zakte dat aantal onder de twee miljoen exemplaren. Het aantal christenen dat vorig jaar praktische hulp ontving van Open Doors, verdubbelde daarentegen: van ruim 375.000 in 2018 naar meer dan 718.000 vorig jaar. “Eén van de voornaamste voorbeelden blijft hierin Syrië, waar we christenen helpen hun leven weer op te bouwen na de burgeroorlog”, vertelt Dees. “Er zijn nu meer dan twintig zogeheten Centers of Hope. Dat zijn kerken die naast het uitdelen van hulpgoederen allerlei activiteiten aanbieden om de gemeenschap weer op te bouwen.”

Meer inkomsten
Open Doors kijkt terug op een gezegend financieel jaar met ruim 12 miljoen euro aan inkomsten. “Het was in financieel opzicht een zeer gezegend jaar en overtrof onze verwachtingen”, stelt Dees. “Dankzij de vele giften en de beheersing van onze uitgaven, kon meer worden afgedragen aan Open Doors International. Dit kantoor verdeelt het geld vervolgens onder alle projecten voor vervolgde christenen wereldwijd. Dat is uiteindelijk waarvoor we het doen.”

Bron: Open Doors