Evangelisch onderzoek naar de Here Jezus

0
669

Het Nieuwe Verbond wordt bepaald door de Here Jezus. Het hebben van een juist beeld van Hem is daarom wezenlijk voor christenen. Daarover gaat het boek ‘Jezus’ van Henk Bakker. Hoe heeft hij dat uitgewerkt?

Al geruime tijd is er geen onderzoek gedaan naar de historische Persoon van de Here Jezus. Bakker heeft dat opgepakt en wilde het beeld van de Here Jezus laten bepalen door een Theologische doordenking van Zijn leven en boodschap vanuit de bronnen. Zijn boek zou een diepgaande behandeling zijn van de discussie over de historische Here Jezus op basis van de laatste stand van gegevens. Bakker gaat ervan uit dat de bronnen voldoende materiaal bieden om Hem binnen de Joodse context van Zijn tijd te duiden. In de actualiteit van ingrijpende geopolitieke verbanden en zorgen over de volksgezondheid (Corona pandemie) zou het debat over de Here Jezus hernieuwde relevantie hebben.

Boekanalyse
Bakker is hoogleraar Baptistische en Evangelische Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en verbonden aan de Baptisten Seminarie in die stad. Na een Voorwoord en Inleiding volgen 12 hoofdstukken die gegroepeerd zijn in twee delen. De lopende hoofdtekst wordt af en toe onderbroken door tekst in kleinere letters. Die laatste zijn korte uitweidingen voor diepere studie. De meeste aandacht gaat naar wat de (Nederlandse) Theologen hebben gesteld over de Here Jezus en hoe de christenheid tegenwoordig de verschillende christologieën vanuit de oudheid hebben beoordeeld of veroordeeld. Voetnoten geven veelal bronvermeldingen en soms diepte informatie. Het boek sluit af met een uitgebreide literatuurlijst, een Bijbeltekstregister en een namenregister. Bijbelcitaten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).

Christelijke beeldvorming
Christenen hebben altijd geprobeerd om de beeldvorming van de Here Jezus te bepalen. Bakker geeft een overzicht van de bijdrage van Nederlandse Theologen daaraan. Maar deze beeldvorming zou losgeraakt zijn van het historische begin (Jodendom) van het christendom. Volgens Bakker is zijn boek uitdagend en biedt het stof voor discussie. Hij wil het debat over de historische Here Jezus verder helpen (reconstructie), maar volgens hem is een revisie nodig van bepaalde denkbeelden van de christenheid. De christenheid zou altijd geworsteld hebben met Zijn Mens-zijn en dit steeds hebben willen vergoddelijken.

Evaluatie
Dit is een interessante en diepgaande studie over de Persoon van de Here Jezus. Jammer is wel dat Bakker herhaaldelijk erg uitweidt over bepaalde (andere) aspecten, waardoor het lastig is om de hoofdlijn vast te houden. Hij heeft soms stevige kritiek op de christelijke traditie, maar blijft toch binnen het brede verband ervan wat afdoet aan revisie. Dat zou ook in lijn zijn met het optreden van de Here Jezus in zijn tijd, waarin Hij een nieuwe betekenis aan bestaande begrippen zou hebben gegeven (een gereviseerde betekenis). Hij benadrukt de Here Jezus te zien binnen de Joodse context, die hij als van Godswege bepaald acht. In dit boek staan nogal wat buitenlandstalige citaten die grotendeels onvertaald zijn gelaten. Dit boek wordt aangeraden.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.

Bakker, H., Jezus. Reconstructie en revisie. 2020, KokBoekencentrum, Utrecht, 416 pagina’s, € 27,50, ISBN: 9789043534109.