Fragmentarische eindtijd inventarisatie

0
496

Dat Gods heilsplan niet is volbracht met de eerste komst van de Here Jezus blijkt uit de onvervulde zaken. Maar hoe dit dan wel volbracht wordt zou niet helder, eenduidig en volledig in de Bijbel zijn beschreven. Tineke Hanique probeert in haar boek ‘de tijdlijn’ daar verandering in te brengen. Hoe deed ze dat?

Beloftes
Dit boek zou een lijn van onschatbare waarde in de Bijbelse toekomstvoorspellingen en -visioenen brengen. Het zou symboliek uitleggen en veel onduidelijkheden oplossen. Een kijkje achter de schermen van het bovennatuurlijke geven, waardoor de lezer dito rust zou ontvangen.

Boekanalyse
Het boek heeft, na een voorwoord en korte biografie over de schrijfster, zeven delen, waarbij de meeste aandacht wordt gegeven aan Daniël 7-12 en Openbaring 8-16. Bijbelcitaten komen uit de Herziene Statenvertaling (HSV) en Het Boek. De behandeling van Bijbelgedeeltes heeft een vaste vorm: een ‘Toelichting’, Bijbeltekst(en) met onderstreepte woorden en meestal een ‘Merk op’ rubriek (in een grijs kader) met een summiere Bijbeluitleg.

Evaluatie
In dit boek wordt toegewerkt naar een schema over het ontrollen van Gods heilsplan. De beloften van de schrijfster worden echter niet waargemaakt. Het gaat hoofdzakelijk over het Nieuwe Testament en dan vooral de Openbaring van Johannes. Het is niet veel meer dan het bij elkaar brengen van feiten uit Bijbelteksten ervan uitgaande dat ze letterlijk bedoeld zijn en in chronologische volgorde staan. Ook ligt de nadruk op woorden in Nederlandse Bijbelvertalingen (niet op de grondtekst). Opmerkelijk is het gebruik van de Bijbelparafrase Het Boek. Haar selectieve en speculatieve Bijbeluitleg (soms apart) en pastorale hints zijn echter minimaal en geven soms wel heel algemene kennis.

Het is jammer dat aan het fysieke Israël geen centrale maar een kwade rol in de eindtijd wordt toegedicht, zoals dat gangbaar is in sommige takken van de Evangelische Beweging. Uiteindelijk lijkt haar definitieve ‘tijdlijn’ niet overeen te stemmen met wat elders in de Bijbel (vooral het Oude Testament) over de Eindtijd wordt gesteld, zoals in de Bijbelboeken Ezechiël, Zacharia en de Tessalonicenzenbrieven. Hanique negeert dat. Ze geeft ook een theologische mening door te stellen dat er geen Voorbestemming bestaat, maar God zou de mens een vrije wil hebben gegeven om goed of kwaad te doen.

De tekening op de voorpagina is suggestief: een zandloper waarvan het grootste gedeelte al is verlopen. De eindtijd zou dus heel nabij zijn. Dit boek is te fragmentarisch en te selectief om overtuigend te zijn. Het is eerder verwarrend. Ook is het onderstrepen van grote stukken tekst niet bevorderlijk voor het onbevangen lezen en bovendien storend. Dit boek doet geen recht aan het geheel van de Bijbel. Het is onbegrijpelijk dat in dit boek, dat juist bedoeld is overzicht te geven, geen enkel zoekregister is opgenomen.


Hanique, T., De tijdlijn. Wat brengt de toekomst? 2020, Scholten, Zwolle, 208 pagina’s, € 9,99, ISBN: 9789492959744.