Galilese huwelijksgebruiken en de wederkomst

0
272

De wederkomst van de Here Jezus en de gevolgen ervan zijn niet voor alle christenen nog een vaste geloofsovertuiging. In de documentaire ‘Een mysterie ontrafeld’ wordt met parallellen tussen Joods-Galilese huwelijksgebruiken het cruciale belang van de wederkomst naar voren gebracht. Hoe is dat gedaan?

Onderzoek zou aantonen dat de meeste westerlingen niet langer geloven in de basale uitgangspunten van christelijk geloof. Het verwatert naarmate de wederkomst uitblijft. Christenen zouden als modern gezien willen worden en er zou gebrek aan urgentie bestaan.

Aan bepaalde geloofszaken, zoals de wederkomst van de Here Jezus, opname van de christelijke gemeenschap, de grote verdrukking en het einde van de wereld, zouden tegenwoordig alleen nog randgroepen geloof hechten. Dat zou een ‘teken’ zijn van de eindtijd, net zoals de grote hoeveelheid vervullingen van Bijbelse profetieën sinds het begin van de 21ste eeuw.

De juiste vragen stellen
Recente nieuwsopnames worden getoond en diverse leiders, geleerden en onderzoekers, waaronder Amir Tsarfati, komen aan het woord en geven hun mening over de genoemde geloofszaken. Zij wijzen erop dat de vraag wanneer de wederkomst is (Adventisme) de verkeerde insteek is. Belangrijker zou de vraag zijn over het waarom van de wederkomst en de opname van christenen.

Galilese cultuur
De Bijbel zou niet los gezien mogen worden van de lokale Oosterse cultuur en profetie. Toch zou dit meestal gebeuren. Aangenomen wordt dat het onderwijs van de Here Jezus gebruik maakte van de unieke lokale cultuur van de Galileeërs in de eerste eeuw. Daardoor zouden Zijn Galilese volgelingen meteen hebben begrepen wat Hij bedoelde.

Hij zou in het bijzonder hun huwelijksgebruiken hebben besproken. Dat zou een geheim ontraadselen over de eindtijd. Al die gebruiken worden vergeleken met de Evangeliën.

Evaluatie
Dit is een interessante, professionele documentaire over de eindtijd. De analyse van recente gegevens over Galilese huwelijksgebruiken leidt tot conclusies over het laatste Avondmaal van de Here Jezus en Diens wederkomst en de gevolgen daarvan.

De vraag is echter of conclusies trekken op basis van recente gegevens niet te snel gaat. Het verondersteld namelijk dat in de Evangeliën zaken staan die alleen door leden van een toenmalige specifieke gemeenschap (de Galileeërs) begrepen konden worden. Dan lijkt Hij niets anders geambieerd te hebben dan het leiderschap van een Galilese sekte.

De vraag is waarom Hij dan veroordeeld werd door de Hoge Raad (Sanhedrin) op basis van het toenmalige algemeen aanvaarde Jodendom en hoe christelijk geloof een wereldgodsdienst werd.

Hij zou alleen terugkomen om de wedergeboren christengemeenschap (de bruid) op te halen naar de hemel. Daarin ontbreekt (het herstel van) Israël volledig. Dat is Ecclesiocentrisme (tunnelvisie op de christengemeenschap). Ook wordt de wederkomst en de opname als hetzelfde opgevat.

In deze documentaire wordt stevige kritiek geuit op de traditionele kerken en andersdenkenden. Niet altijd onterecht, maar de toon is jammer genoeg niet bepaald liefdevol. De betooglijn is dogmatisch.

Ondanks de bovenstaande kritiek wordt deze dvd aangeraden.


Een mysterie ontrafeld. De Joods-Galilese bruiloft en de eindtijd. 2020, Het Zoeklicht, Doorn, 84 min., € 16,99, ISBN: 9789064513244.