Voor Gods troon verschijnen

0
365

Bidden is een belangrijk vast bestanddeel van het geloofsleven. Maar hoe doe je dat en waarom lijkt het soms geen effect te hebben? In het Bijbelse dagboek ‘Bidden maakt licht’ gaat voorganger Theo van den Heuvel in op verschillende aspecten van bidden. Hoe is dat gedaan?

Boekanalyse
Henk van den Heuvel is voorganger van de stadskerk in Groningen en professioneel coach van leiders, teams en organisaties.

Volgens hem brengt bidden de gelovige thuis in het volle licht van Gods liefde. Ook zou bidden mooier zijn dan gedacht en de kracht van hoop op een begaanbaar pad kennen.

Zijn boek geeft hulp bij het biddend door het leven gaan en het diept geestelijke schatten op om het gebedsleven te verbeteren en aan die schatten deel te krijgen. Dit boek is een vervolg op het vorige boek van de auteur.

Na een Inleiding volgen de 100 dagen verdeeld over 14 weken. Elke dag beslaat twee pagina’s tekst en elke week heeft een inleiding en afsluiting van twee pagina’s. De inleiding geeft een introductie tot het weekthema. Bij de dagbehandelingen staan enkele zinnen als quotes oranje afgedrukt en elke dag heeft rechtsboven een eigen quote. De afsluiting geeft een Bijbeltekst, een samenvatting, een tekst ter overdenking, een gebed, vragen en een gedicht.

Volgens de auteur is het hart van gebed de ontmoeting met de levende God. Het boek gaat dus niet zozeer om het gebedsleven nieuw leven in te blazen, maar de gelovige dichter bij God te brengen.

Het boek is gedrukt in twee kleuren (zwart en oranje) en sommige teksten zijn dikgedrukt. De Bijbelcitaten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), maar er wordt ook naar andere Bijbelvertalingen verwezen.

God centraal stellen
De rode draad in dit boek is dat gebed gelovigen werkelijk tot God naderen, dat Hij dat verlangt en dat door zo’n gebed Zijn prioriteiten steeds meer die van de bidder worden. Dan wordt duidelijk dat bidden een essentieel onderdeel is van discipelschapstraining en geloofsgroei.

Maar als gebed verslapt, dan bezwijkt het geloof. Dat wijst op strijd. Bidden maakt van gelovigen tot waartoe ze geschapen en door God geroepen zijn: dienaren. De Here Jezus was hierin het grote Voorbeeld.

Evaluatie
Dit is een belangrijk inspiratieboek over gebed en in zekere zin ook een praktijk- en Bijbelstudieboek. Maar jammer is dat vaak geen Bijbelplaats wordt genoemd, zodat het niet snel kan worden opgezocht. Interessant is het verband dat met het offeren aan God in de hemel wordt gelegd.

Dit boek is een eyeopener voor het belang om het gebedsleven in goede conditie te hebben en dat het krachtig is. De insteek is modern, maar wel gebaseerd op traditioneel christelijk geloof. Zo wordt de Here Jezus “de menselijke God” genoemd! Volgens de auteur was Hij gekomen om Gods Vaderhart bekent te maken, maar Hij kwam natuurlijk voor veel meer dan dat. Dit boek wordt aangeraden.


Heuvel, Th. v. den, Bidden maakt licht. 100 dagen met Jezus. 2021, KokBoekencentrum, Utrecht, 264 pagina’s, € 17,99, ISBN: 9789043536578.