Geestelijk voedsel voor elke dag

0
543

Het is goede geestelijke verzorging van jeugd om een jaar bezig te zijn met zaken in verband met geloof. Een vlotte manier om dat te doen is aan de hand van een Bijbels dagboek. ‘Epic’ is zo’n dagboek waarin een groot aantal onderwerpen worden behandeld die jongeren betreffen. Hoe is dat gedaan?

Elke dag hebben mensen de keuze om dichter of verder weg van de hemel te komen. Epic is bedoeld als wegwijzer naar de Here Jezus, waarbij het zou gaan om de lezer en Hem.

Boekanalyse
Epic zou een niet-jaargebonden dagboek zijn. Na een Voorwoord en Aanbevelingen volgen dagoverdenkingen met afwisselende weekthema’s die uitdagen om stil te staan bij de Bijbelboodschap. De lezer is dus één of soms twee weken met een bepaald thema bezig. De thema’s zouden inhoudelijk en actueel zijn; klassieke, actuele en praktische artikelen die soms heel diep gaan.

Elke dag van het jaar is opgedeeld in: een Bijbelleesgedeelte, een dagtekst en een Bijbelcitaat uit de Statenvertaling (SV) en de Herziene Statenvertaling (HSV). Door steeds de twee vertalingen naast elkaar te plaatsen wordt duidelijk dat de twee nogal eens verschillen. Deze wordt afgesloten door een vraag, een opdracht of een nadenker bedoeld om de inhoud van de dagoverdenking aan het dagelijkse leven van de lezer te spiegelen. Aan Epic werkten meer dan 40 verschillende auteurs mee afkomstig van vier verschillende kerkverbanden (PKN, CGK, HHK en GG).

Evaluatie
Dit is een nuttig, leerzaam en Bijbelgetrouw dagboek dat een bijdrage levert aan geestelijke verzorging van de lezers. De behandelde thema’s zijn breed en inhoudelijk behandeld. Toch zijn er wel enkele kanttekeningen te plaatsen.

Zo is dit Bijbeldagboek, in tegenstelling tot de belofte, door enkele dagoverdenkingen gebonden aan het jaar 2020, zoals in week 48 (pagina 340), waardoor niet aan de belofte niet-jaargebonden te zijn is voldaan. Ook gaan veel thema’s over nogal geestelijk zaken, die niet alle jongeren altijd zullen aanspreken, zoals over gerechtigheid. Onbedoeld voordeel is daardoor dat het dagboek ook voor volwassenen bruikbaar is. Het noemen van allerlei academische titels bij de namen van de auteurs kan afstotelijk werken voor jongeren. De Bijbelinterpretatie is reformatorisch/traditioneel christelijk. Ook zijn de Bijbelteksten in meerderheid uit het Nieuwe Testament en niet uit het veel omvangrijkere en fundamentelere Oude Testament genomen. Dit dagboek wordt aangeraden.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.

Belder, J. (eindred.), Epic, Dagboek voor jongeren (16+). 2020, Groen, Heerenveen, 377 pagina’s, € 19,95, ISBN: 9789088972546.