Zendingsgeschiedenis NT beschreven

0
492

Een markante persoon uit het Nieuwe Testament is de apostel Paulus. Voor sommigen is hij de meest prominente apostel. Cock Grandia heeft hem de hoofdpersoon gemaakt in een dagboek, bedoeld om in 185 dagen kennis te maken met de geschiedenis van deze apostel. Hoe heeft hij dat gedaan?

Grandia schreef diverse (dag)boeken. Hij heeft een adviesbureau voor coaching, training en selectie. Volgens Grandia had Paulus geen reisschema of planning, geen navigatie of financiële buffer. Toch zou hij een wereldreis hebben ondernomen. Paulus zou genoeg hebben gehad aan God als Gids. Het verslag van zijn wereldreis zou zijn opgetekend in de Bijbel en dit zou vol zijn van spanning, ontdekkingen en bemoediging. Dit reisverslag zou zijn opgeschreven voor iedereen die zich daarin zou willen verdiepen. Grandia heeft dit reisverslag als dagboek verwerkt in verhaalvorm dat op die manier ook als leesboek kan worden gebruikt. Er zou veel inhoud in staan om over na te denken.

Boekanalyse
Met dit dagboek kan de lezer in 185 dagen vrijwel het hele boek Handelingen verwerken. Het boek begint met een Inleiding en boekaanbevelingen door twee dominees. Daarna volgt voor elke dag één pagina tekst. Aan de zijkant van de pagina staat de Bijbeltekstverwijzing. Elke dag sluit af met een prikkelende stelling, een vraag of een doordenker. De Bijbelcitaten en (topografische) kaartjes komen uit de Herziene StatenVertaling (HSV). Het boek sluit af met een korte literatuurlijst.

Evaluatie
Dit is een dagboek dat de lezer chronologisch (in tijdsvolgorde) met de geschiedenis van de zending in het Nieuwe Testament laat kennis maken. Zendingsgeschiedenis, omdat, in tegenstelling tot wat beweerd wordt het boek Handelingen geen reisverslag geeft, maar zendingswerk van diverse personen beschrijft. Dus niet alleen Paulus. Ook worden veel te veel andere details uitgebreid beschreven, die niet in reisverslagen voorkomen of erin thuishoren. Zo opent het boek met de rechtszaak tegen de Here Jezus.

Wat de logica is van 185 dagen is niet duidelijk. Jammer is dat soms grote delen van de Bijbeltekst van een dag wordt uitgeschreven, waardoor er weinig over blijft voor uitleg over die tekst. In de uitleg die Grandia geeft zit veel achtergrondinformatie bij de soms moeilijk begrijpbare Bijbeltekst. Maar hij gaat soms erg ver in het erbij fantaseren van zaken. Dat geeft de indruk dat Grandia weet heeft van dingen die echter niemand weet. Dat doet af aan Bijbelgetrouwheid en is speculatief inlezen. Dat is niet verboden, maar soms ongepast. De Bijbelinterpretatie is meestal traditioneel.

De meeste bijgevoegde kaartjes achterin het boek zijn erg klein, net zoals de voetnoten erg kleine letters heeft. De Bijbeltekst van de dag heeft soms overlap met die van andere dagen en in de tekst loopt Grandia soms vooruit op wat gaat gebeuren wat soms verwarrend is en herhaling. Sommige dagteksten beslaan maar één Bijbelvers. De meeste meerdere. Het is niet zo handig dat paginanummering ontbreekt. Dit dagboek wordt aangeraden.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.

Grandia, C., Op reis met pionier Paulus. 185 dagen. Bijbels dagboek. 2020, Groen, Heerenveen, c.200 pagina’s, € 19,95, ISBN: 9789088972508.