Gezegend-zijn ondanks ziekte

0
401

De ‘Zaligsprekingen’ is een set van aanzeggingen van Gods zegen door de Here Jezus aan gelovigen uitgesproken. Dr. Ken Curtis gaat op deze zaligsprekingen in met speciale aandacht voor kankerpatiënten. Hoe is dat gedaan?

De zaligsprekingen, of beter zegenaanzeggingen, zijn gericht aan alle gelovigen in de God van de Bijbel. De negen ‘groepen’ van gelovigen die aangesproken worden, zoals de treurenden, zijn niet zozeer te onderscheiden onder de gelovigen. Elke gelovige kan ertoe behoren of het ondergaan waar het in de zegenaanzeggingen over gaat.

Dvd
Curtis is pastor, filmmaker en historicus. Hij heeft al eerder Dvd’s gemaakt, waaronder een over Psalm 23. Eerder gerecenseerd bij Uitdaging. Centraal stelt hij steeds de vraag hoe kankerpatiënten, zoals hijzelf, met hun ziekte omgaan als gelovige en hoe dat in relatie staat met het onderwerp waarover de Dvd gaat.

Op de Dvd staan 10 afleveringen van elk circa 10 minuten. Het kan zowel voor persoonlijk gebruik als in kleine groepen of kerken toegepast worden. Na een inleidende aflevering behandelt hij per aflevering een zaligspreking. De laatste aflevering is een afsluiting. De Dvd is opgenomen op allerlei locaties in het Land Israël. Uitgebreid gratis documentatiemateriaal bij deze Dvd is verkrijgbaar via: www.ibb.nu/uitgaven.

Zaligsprekingen
Curtis (presentator) wijst erop dat de zaligsprekingen slechts een inleiding zijn op een preek die de Here Jezus gaf (de Bergrede; Mt 5), maar dat ze iets zeggen over die tijd. Het zou een tijd zijn geweest met veel ziekte, ellende en armoede onder de Israëlieten. Het doel van de zaligsprekingen is volgens Curtis geluk vinden in de menselijke gebrokenheid.

Ervaringen
Curtis deelt veel over zijn kanker, de behandelingen en de artsen. Ook geeft hij steeds zijn eigen visie op zijn ziekte en hoe hij dat een plaats geeft als gelovige. Hij gaat in op moeilijke vragen, zoals hoe kan je met kanker toch nog van nut zijn voor God? Ook noemt hij diverse andere getuigenissen, boeken en kerkleraren. Volgens Curtis komt echt geluk van de omgang met God en niet door gezondheid en/of welvaart. De zaligsprekingen zouden wijzen op dieperliggende zaken dan de letterlijke woorden schijnbaar lijken te zeggen.

Evaluatie
Dit is een interessante serie met een hoge informatie dichtheid, waardoor de Dvd zeker meerdere keren bekeken zal worden. Curtis bespreekt de eerste acht (van de negen) zaligsprekingen. Hij noemt ze aanzeggingen van geluk. Omdat hij hoofdzakelijke vanuit eigen ervaringen spreekt krijgt de boodschap een zekere authenticiteit, maar ook subjectiviteit. Zo komt hij met een alternatief op het ondergaan van de reguliere medische behandelingen tegen kanker; het zelfherstellende vermogen van het menselijke lichaam helpen.

Hij heeft echter een midden-orthodoxe boodschap (mensgericht en traditioneel christelijk). Het is opmerkelijk dat deze Dvd opgenomen is in de Joodse Staat Israël, maar dat er hoofdzakelijk Palestijnen en christenen in beeld komen en geen enkele gelovige Jood. Deze Dvd wordt aangeraden.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.

De zaligsprekingen. Je hoeft niet boos meer te zijn. 2015, Source 1 Media B.V., Amsterdam. In samenwerking met Quartel Media en IBB, c.90 min., € 6,99, ISBN: 9789491001918.