Bijbelgenootschappen wereldwijd solidair in de coronacrisis

0
379

De drastische maatregelen die de meeste landen namen om het coronavirus in te dammen, beperken vaak de mogelijkheden voor het vertalen en verspreiden van de Bijbel.

‘In deze crisis is één ding duidelijk: de bijbelgenootschappen zijn solidair met elkaar.’

Dat zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Bijbelgenootschap, nu heel wat bijbelvertaal- en distributieprojecten wereldwijd op een of andere manier geraakt zijn. Buitenwerf is bestuurslid van de United Bible Societies (UBS), de koepelorganisatie waarbij het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap (NBG en VBG) zijn aangesloten.

‘Er is een Solidariteitsfonds ingesteld, een noodfonds om het bijbelwerk in landen te steunen die het zwaarst geraakt zijn door de crisis. Wij dragen bij aan dat fonds en hebben onze leden en donateurs in juli gevraagd om ons daarbij te helpen – wat ze royaal gedaan hebben. De combinatie van local ownership – 151 bijbelgenootschappen die bemenst worden door lokale bevolking met lokale kennis , een wereldwijd netwerk en twee eeuwen jaar ervaring is uniek. Dat mag niet verloren gaan. Juist dat geeft mogelijkheden om de Bijbel effectief bij mensen te brengen.’

Dalende inkomsten
Uit een recent UBS-bericht blijkt dat bijna dertig bijbelgenootschappen ernstig getroffen zijn door de crisis. De grootste twee problemen zijn dalende bijbelverkopen en lagere inkomsten. De oorzaken daarvan zijn de (soms langdurige) lockdowns in vele landen en de economische stagnatie, waardoor miljoenen mensen hun baan en dus hun inkomen kwijtraakten. Sommige bijbelgenootschappen moesten werknemers ontslaan en hun boekwinkel sluiten. In veel landen liepen bijbelvertaal- en distributieprojecten vertraging op door het verplichte thuisblijven.

Zuid-Amerika lijkt het hardst getroffen. ‘Dat geldt bijvoorbeeld voor bijbelgenootschappen in Brazilië, Argentinië en Mexico. Maar ook sommige bijbelgenootschappen in Oost-Europa, Afrika, en het Caribisch gebied hebben het zwaar’, aldus Buitenwerf. ‘Het NBG is financieel solide. Het merendeel van ons werk in Nederland en Vlaanderen gaat door. Maar de economische gevolgen van de crisis zullen lang voelbaar zijn. Goede doelen hebben bij een crisis vaak last van een na-ijleffect.’

Kansen
‘Anderzijds leeft in onze achterban de wens om medemensen juist in moeilijke omstandigheden de Bijbel als bron van troost, bemoediging en hoop aan te reiken’, zegt Buitenwerf. We zien dit jaar zelfs een toename in giften voor dergelijke projecten. Ook luisteren we naar wat de Bijbel ons in deze tijd te zeggen heeft. We helpen mensen met bijbelse inspiratie om aan de slag te gaan – bijvoorbeeld via blogs en in onze campagne Wat deel jij? over barmhartigheid.’

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap