God helpt echt

0
350
Stel je wordt gevraagd om een interview te doen met God. Hoe zou dat zijn? Wat ga je Hem vragen. Daarover gaat de film ‘An interview with God’. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten

De familie Asher
Paul Asher is oorlogsverslaggever voor de The Herald, een New Yorkse krant. Als hij weer eens terugkeert uit een oorlogsgebied en thuis komt blijkt hij een huwelijksprobleem te hebben. Zijn vrouw neemt afstand van hem. Hij is ook veel te vaak weg en meer met zijn werk dan met haar bezig. Als hij met zijn vrouw daarover wil praten wordt hij onderbroken door telefoontjes van een oorlogsveteraan. Ook moet hij weg voor een belangrijk interview.

Het interview
Ergens in een park vindt hij zijn Gesprekspersoon. Een goed geklede oudere Man. Hij zit aan een tafel met schaakstukken die al zijn opgesteld. Hij nodigt Paul uit voor een partijtje schaken, maar Paul focust op het interview. Hij neemt het gesprek met toestemming van de Man op. Paul vraagt hem zich luid en duidelijk voor te stellen. Hij zegt God te zijn. Daardoor wordt Paul meteen al gereserveerd. Probeert deze Man hem een loer te draaien? Een gesprek met God. Ja, ja.

De Man legt uit waarom Hij met Paul een interview doet. Paul was oorlogsveteraan die specifiek schreef over christenen in het leger. Ook had hij Theologie en Journalistiek gestudeerd. Paul zou God voor het gesprek gevraagd hebben.

De afspraak was dat ze 3 sessies achterelkaar zouden doen verspreid over drie dagen. Als de Man echt God is kan Hij dan even zeggen wat de uitkomst van een groot getal maal een getal is. De Man geeft meteen antwoord. Indrukwekkend.

Al snel gaat Paul daarom over naar de meer belangrijke vragen. Ze hebben maar een beperkt aantal minuten per sessie. Paul vraagt uiteindelijk over de vrije wil. De Man geeft aan dat de mens een vrije wil heeft, maar dat daarover iets te zeggen valt. Mensen volgen patronen en God heeft vrije wil zo ontworpen dat het ingekaderd is.

Maar dan snijdt de Man Pauls huwelijk aan en dat hij een geloofsprobleem heeft. Hij zal niet lang meer leven. Dan maakt Paul boos. Hoe durft Hij? Ook is de tijd om. Morgen wilde de Man met hem verder praten, maar Paul vraagt zich af of dat wel zo’n goed idee is.

Reflectie
Thuis gekomen blijkt zijn vrouw weg te zijn. Hij denkt na over het interview. Is Die Man echt God? De volgende dag checkt hij de rekensom die hij opgegeven had. Het antwoord was inderdaad juist. Zal hij opgaan voor het volgende interview …?

Evaluatie
Dit is een meeslepend verhaal. Eigenlijk zodra het eerste interview begint wordt de kijker meegesleurd. De belangrijkste vragen komen aan bod, zoals verlossing en het doel van het leven. Maar ook barmhartigheid en vergevingsgezindheid. Een film om meerdere keren te bekijken en over na te denken. Een must have.

An interview with God. 2019, NEEMA Media B.V., Amersfoort, c.98 min, € 14,99, 9789492925305.