Habakuk 3:17,18 / Al zou de vijgenboom niet bloeien

0
342
Al zou de vijgenboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stalling zijn, nochtans zal ik juichen in de HERE, jubelen in de God van mijn heil. Habakuk 3:17,18

Hemelse Vader, weer zo’n Bijbelvers waaruit zo’n onbegrensd vertrouwen in U spreekt. Hoe is het mogelijk dat mensen kunnen juichen en jubelen temidden van zoveel narigheid?

Het antwoord ligt waarschijnlijk in het laatste woordje. Deze mensen weten dat U hen heil brengt. Niets in hun leven is belangrijker dan het heil dat U geeft. Alle problemen verdwijnen in het niet vergeleken bij al het goede in dit leven en in het hiernamaals dat U aanbiedt.

Heer, de kans is groot dat ik ook vandaag tegen teleurstellingen zal aanlopen. Help mij om die kleine en grotere problemen naast het heil te leggen dat U mij geeft. Help mij om te juichen en te jubelen over datgene wat werkelijk belangrijk is: mijn eeuwige relatie met U.

Dank U ook dat lofprijzing kracht verleent juist als ik mij in problemen bevind. U aanbidden trekt mij boven de omstandigheden uit en helpt mij om mijn realiteit vanuit Uw perspectief te zien. Ja Heer, ik wil dit ook leren: U loven en aanbidden temidden van problemen. Niet omdat ik blij ben over deze problemen, maar omdat ik blij ben over het heil dat U aanbiedt.
Halleluja.

Amen