Gods verlossingsplan in beeld

0
366

Eenvoudig uitleggen en in beeld brengen van de Bijbel is wat al heel lang geprobeerd wordt. Ook in de huidige cultuur blijkt het belangrijk. Rock International heeft een pakket samengesteld die dit beoogt. Het bestaat onder andere uit de Dvd ‘King of glory’ en het bijbehorende boek ‘Koning vol majesteit’. Hoe is dat gedaan?

Prachtige illustraties
Wat meteen in het boek opvalt, zijn de mooie tekeningen van Arminda San Martin. In het boek wordt kort uitgelegd hoe deze tot stand kwamen. Naast de illustraties (paginagroot) zijn voor de Dvd ook naast de tekeningen mooie computeranimaties en filmopnames toegevoegd samen gedragen door mooie muziek.

Samenvatting van de Bijbel
Met dit pakket is een poging gedaan om het verhaal en de boodschap van de Bijbel samen te vatten in 70 scènes ingedeeld in 15 episodes (8 Oude Testament (OT) en 7 Nieuwe Testament (NT)). De schrijver en enthousiaste spreker is Paul Bramsen, die jarenlang als zendeling in Afrika heeft gewerkt. De Bijbelcitaten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) of Het Boek, maar ook uit Engelse Bijbelvertalingen (NLT, NIV en KJV). Het boek en de Dvd wordt uitgegeven in maar liefst 16 talen. Op de Dvd is een Nederlandse en 4 andere ondertitelingen beschikbaar. In het boek zijn eindnoten opgenomen die achtergrondinformatie geven.

Opbouw
De Bijbel wordt chronologisch behandeld, maar er is wel een verdeling in het OT (voorzegging van Gods heilsplan) en NT (vervulling van Gods heilsplan). Maar het pakket heeft, zoals de titel aangeeft, wel een alles omvattende boodschap, de ‘rode draad’, die christocentrisch is. Zo begint de Inleiding met de beschrijving van een Koning Die voor de Schepping bestond. Natuurlijk wordt al snel duidelijk dat die Koning de Here Jezus zou zijn. Er wordt aparte aandacht besteed aan wat in de hemel zou zijn en wat er zich daar zou afspelen. Elke episode heeft meerdere scènes en duurt gemiddeld zo’n 10 tot 15 minuten.

Evaluatie
Dit pakket brengt ‘in vogelvlucht’ belangrijke moment uit de Bijbel in beeld (Dvd) en heeft die beschreven (boek). Het gaat wel uit van een Evangelische insteek. De nadruk ligt op de zondeval van de mens en op de redding en verlossing daarvan door de Here Jezus: het zondige hart met bloed schoonwassen. Dit is typisch een NT-thema met als gevolg dat er dus verhoudingsgewijs erg weinig aandacht wordt besteedt aan de geschiedenis van Israël. De meeste aandacht gaat naar de Bijbelboeken Genesis, Exodus (Uittochtsgeschiedenis; Ex 20), de Evangeliën en Openbaring. Wat opvalt, is dat de uitleg up-to-date is. Alle laatste kennis is meegenomen. Jammer genoeg is het pakket (nog) niet beschikbaar in Ivriet (modern Hebreeuws) en heeft het boek geen zoekregister. De praktische indeling en de vorm maakt het geschikt voor onderwijs is kerkverband of gespreksgroepen. Dit pakket is een aanrader.


Bramsen, P.D., Koning vol majesteit. 2019, Scholten uitgeverij, Zwolle, 176 pagina’s, € 12,50, ISBN: 9789492959133.
King of glory. 2019, Rock International. Editie 3. Distr.: Transvision, Harderwijk, 222 min, € 5,00, 051497082970.