Het lijden nader bekeken

0
321

Lijden. Iedereen krijgt ermee te maken, maar probeert het te mijden. Maar waarom bestaat het, wat is eraan te doen en hoe kan die kennis van nut zijn? Sebastiaan de Graaf onderzoekt dat in zijn boekje ‘Het probleem van het lijden’. Hoe doet hij dat?

Door Marco van Putten

Lijden in de Bijbel
In de Bijbel worden moeilijke onderwerpen niet gemeden en dus ook het onderwerp van het lijden niet. Er zijn zelfs hele Bijbelboeken of grote Bijbelgedeelten aan gewijd, zoals Job en Klaagliederen. Het is dan vreemd als gelovigen, net zoals ongelovigen, het mijden. Als het immers uitgebreid in Gods woord staat moet het ook relevant zijn voor gelovigen. Het wijst erop dat ook gelovigen niet los staan van beïnvloeding door de wereld. Aan wereldgelijkvormigheid. Ondanks dat dit in de Bijbel zonder uitzondering als een zonde wordt veroordeeld. Maar als lijden zich dan onvermijdelijk en onafwendbaar aandoet in het leven van gelovigen, dan heeft het steeds vermijden ervan als ongunstig gevolg dat dan pas, meestal veel te laat, ‘uitgevonden’ moet worden wat het is en hoe dit een plaats moet krijgen.

Boekanalyse
De Graaf (gezinsvoogd voor verstandelijk gehandicapten en voorheen werkzaam onder minderjarige asielzoekers) heeft als vertrekpunt in zijn boekje de waaromvraag van het lijden. Wat is de reden ervan en waarom laat God het toe? Hij heeft een verklaring gezocht. Niet met de pretentie alle vragen te kunnen beantwoorden, maar wel met de zekerheid dat de Bijbel antwoorden of minstens houvast biedt. Zijn doel is gelovigen sterker te maken in hun geloof, maar antwoorden op de lijdensvraag is niet genoeg. In vier hoofdstukken, voorafgegaan door een Inleiding, bespreekt hij het onderwerp van het lijden. De meeste aandacht besteedt hij aan de vraag of er een oplossing voor is en hoe er verder gegaan kan worden in lijden? Het boekje heeft sporadisch een voetnoot en een register van Bijbelteksten.

Geen korte termijn oplossing
Het is belangrijk dat De Graaf stelt dat God alleen op lange termijn een oplossing biedt voor het lijden. Ondanks het verlossingswerk van de Here Jezus. Dat laatste zou gericht zijn geweest op het vervullen van Gods heilsplan en niet op het wegnemen van lijden. Gelovigen kunnen door het lijden wel God beter door leren kennen. Hij legt de schuld van veel lijden bij de ongerechtigheid van de mens. Zo maakt hij een brug naar de zondeval en dat mensen behoefte hebben aan verlossing. De huidige tijd zou de voorbereidingstijd zijn voor de definitieve verlossing van het lijden in de Nieuwe Schepping. Toch beschouwt hij lijden als zinloos en abnormaal.

Evaluatie
Dit is een interessant boekje, dat ondanks dat het erg dun is, toch redelijk diepgravend is. Belangrijk is zijn vaststelling dat de komst van de Messias afhangt van het herstel van Israël. Alleen werkt hij dat verder niet uit. Het is niet duidelijk welke vertaling is gebruikt. Dit boekje is een aanrader.

Graaf, S. de, Het probleem van het lijden. 2006, Everread, Wijk bij Duurstede, c.64 pagina’s, € 9,95, ISBN: 9789066942684.