Het verhaal van de Here Jezus

0
347

Hoe vertel je het verhaal van de Here Jezus aan kinderen? Hoe maak je het zichtbaar? Een manier is het in stripverhalen te vatten. Dat hebben de makers van ‘Het verhaal van Jezus’ gedaan. Hoe deden ze dat?

Stripverhalen
Een stripverhaal is een getekend verhaal in kleine raampjes. Stripverhalen zijn in principe leuk voor jong en oud, maar dit boekje is toch echt gericht op kinderen. Stripverhalen hebben het voordeel dat ze beeld geven bij een verhaal, dat normaal alleen uit gesproken woord of letters in een boek bestaat. Dit geeft de wereld van het verhaal kleur en uitdrukking.

Opbouw boekje
Dit boekje is in klein formaat uitgegeven. De titel geeft aan dat het hoofdzakelijk over de Here Jezus gaat, maar er zijn ook drie hoofdstukken gewijd aan het Oude Testament. De meeste aandacht gaat echter uit naar het verhaal van het leven van de Here Jezus, naar Zijn gelijkenissen en Zijn offer aan het kruis. Wat meteen opvalt, is dat er ook redelijk veel tekst in dit stripboekje staat. Dat is vooral bedoeld voor de ouders of opvoeders. Ze zijn als inleiding bedoeld op de strips. Ook is er een kort gebed opgenomen, dat samen met het kind gebeden kan worden. Het boekje sluit af met een serie websites waar meer informatie kan worden opgezocht. Er zijn achter in het boekje zes lege pagina’s opgenomen om aantekeningen te maken.

Evaluatie
Dit is een mooi, maar ook serieus stripboekje over de Here Jezus. De opzet is niet alleen vermakelijk, maar ook onderwijzend. Het is praktisch in opzet, zodat het goed herhaaldelijk worden kan gebruikt. Het boekje is behoudend Evangelisch qua inhoud, maar hier en daar komen nogal wat zaken naar voor uit de klassieke christelijke traditie. Bijvoorbeeld, dat de strijd tussen God en satan een dualistische strijd zou zijn tussen goed en kwaad, dat de Here Jezus wordt afgebeeld als een Griek in plaats van een vrome Joodse leraar en engelen blonde en gladgeschoren jongelingen zijn. Ook wordt de wereld van Adams en Eva’s tijd weergegeven als de huidige. Het bestaan van dino’s wordt bijvoorbeeld niet getoond. Het boekje is een selectie van Bijbelverhalen. Sommige verhalen zijn weggelaten. Verder gaan de makers ervan uit dat elk mens worstelt met een schuldgevoel naar God. Was het maar zo, maar in de praktijk is dat natuurlijk eerder uitzondering van regel. Wat ook opmerkelijk is dat de Bijbel die gebruikt is voor dit boekje de Svenska Folkbibeln is die eerst in het Engels is vertaald en daarna in het Nederlands! Blijkbaar wilde de makers trouw blijven aan de oorspronkelijke makers van dit stripboek, maar een Bijbelvertaling opnieuw gaan vertalen maakt het er nooit beter op. Het is dus een vraag waarom er niet gewoon een Nederlandse Bijbelvertaling is gebruikt. Voor de geïnteresseerde: dit stripverhaal is ook verkrijgbaar in meerdere talen. Dit stripboekje wordt aangeraden.

Het verhaal van Jezus. 2019, CLC Publicaties, Apeldoorn en EAS Lectuur, Harderwijk, 144 pagina’s , € 6,90, ISBN: 9789491935220.