Nieuwe Friese bijbelvertaling op komst

0
371

Er komt een nieuwe Friese bijbelvertaling. De begroting is rond, nu naast andere financiers ook de provincie Fryslân een bijdrage levert. De initiatiefnemer, een interkerkelijke commissie, presenteert de plannen op 17 januari 2020 in Franeker. De vertaling zal naar verwachting over vier jaar klaar zijn en wordt uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

‘Het is goed nieuws dat er na meer dan veertig jaar een nieuwe bijbelvertaling komt in de tweede taal van ons land’,

zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf.

‘Ik heb zelf Friese wortels en weet wat het betekent dat Friezen de Bijbel in de taal van hun hart willen lezen. Als Nederlands Bijbelgenootschap dragen we dan ook graag bij aan een vertaling in eigentijds en begrijpelijk Fries. Dat doen we onder meer door het uitgeefproces en -risico voor onze rekening te nemen en door vertaalsoftware beschikbaar te stellen.’

Noodzaak en aanpak
De nieuwe vertaling is een initiatief van de YKFE (Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst) en moet de opvolger worden van de Friese vertaling uit 1978. ‘Sinds die tijd is het Fries veranderd. Bepaalde woorden en begrippen worden niet meer door iedereen begrepen. Ook de bijbelwetenschap heeft niet stilgestaan. Dat maakt een nieuwe vertaling wenselijk’, zegt voorzitter Lútsen Kooistra van het YKFE-project.

Het vertaalwerk zal worden gedaan door een team van vertalers onder wetenschappelijke begeleiding van prof.dr. Eep Talstra (Oude Testament), dr. Lieuwe van Kampen (Nieuwe Testament) en prof.dr. Rolf Bremmer (Fries). De vertaling zal digitaal beschikbaar komen op debijbel.nl, het bijbelplatform van het NBG.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap