Jezus filmcollectie

0
675

De Here Jezus staat centraal voor christenen. Maar ook andere mensen zijn geïnteresseerd in Wie Hij was en wat Hij deed. De Dvd-box ‘Jezus’ laat dat vanuit verschillende invalshoeken zien. Hoe is dat gedaan?

Deze Dvd-box bestaat uit vier films:

  1. Het verhaal van Jezus

Een Bijbelgetrouwe verfilming van het leven van de Here Jezus gebaseerd op het Evangelie van Lukas. Dat Evangelie staat bekend om de vele details die nergens anders worden genoemd in de Bijbel.

  1. The life of Jesus

Voor velen is het Evangelie van Johannes het belangrijkste Evangelie van het Nieuwe Testament, omdat het Theologische zaken over de Here Jezus beschrijft die uniek zijn in de Bijbel. Deze film is een nauwkeurige verfilming van dat Bijbelboek.

  1. Once we were slaves

Het Paasfeest is het centrale moment, de climax van het leven van de Here Jezus: Zijn Zelfopoffering. Toen Hij werd gekruisigd was er onder de Israëlieten een sterk verlangen naar verlossing, waardoor sommigen tot gewelddadig verzet overgingen: de zeloten. Deze film gaat over een van die zeloten welke diep onder de indruk komt van de Here Jezus.

  1. Jezus, zoals Johannes Hem zag

Deze filmcollectie over de Here Jezus richt zich ook tot de kleintjes met deze tekenfilm gebaseerd op het Evangelie van Johannes.

Evaluatie

Wie deze films bekijkt heeft een goed beeld van Wie de Here Jezus was en wat Hij deed. Jammer is dat deze films een westers beeld ervan geven, terwijl Hij een oosterling was. Zo spreekt de Here Jezus in deze films perfect westerse talen. Deze Dvd-box is een aanrader.

 

Jezus. Filmcollectie. 4 Dvd. 2019, NEEMA Media B.V., Amersfoort, c.380 min, € 24,99, 9789492925312.