Katholiek beeld van Augustinus

0
354

Augustinus is een bekende kerkleraar van de traditionele christenheid. Maar wat is zijn levensverhaal? De documentaire ‘Het leven van Augustinus’ brengt dat in beeld. Hoe is dat gedaan?

Augustinus wordt gezien als een van de belangrijkste personen uit de kerkgeschiedenis. Om dat aan te nemen is het belangrijk kennis te nemen van zijn levensverhaal. De documentaire brengt dat in beeld in minder dan een uur. Een Engelssprekende uitlegger, Mike Aquilina (RK specialist Vroege Kerkvaders), neemt de kijker mee naar de belangrijkste plaatsen in het leven van Augustinus. Van zijn geboorte tot aan zijn dood. De Dvd is Nederlands ondertiteld. Citaten uit verschillende boeken worden in beeld gebracht en voorgelezen.

Biografie
Augustinus werd op 3 november 354 geboren in een Romeinse stad genaamd Thagaste in het tegenwoordige Algerije. Monica, zijn moeder, zou een vrome christin geweest zijn en zijn vader Patricius een Romein. Voor zijn bekering zou Augustinus zich erg misdragen hebben. Zo zou hij een ‘rokkenjager’ zijn geweest en baldadig. Als hij later kerkleraar is kijkt hij daar met schaamte op terug. Hij stelt vast dat de mens van geboorte af door de zondeval naar het kwaad zou zijn geneigd. Door de verzwakte menselijke wil zou de christen voortdurend strijd leveren om het goede te doen.

Na de dood van zijn vader wordt hem een opleiding retorica (spreekvaardigheid) aangeboden in de belangrijkste stad van het Romeinse Noord-Afrika, Carthago. Hij studeerde er, maar gaf zich daar ook over aan allerlei vleselijke begeerten. Hij gaat er een relatie aan met een vrouw en ze krijgen een zoon, die ze Adeodatus noemen. Hij sloot zich aan bij een populaire godsdienstfilosofische beweging, de Manicheeërs genaamd. Daarna trekt hij naar het hart van het Romeinse rijk, Rome. Daar wordt hem de kans aangeboden om in de keizerlijke residentiestad Milaan retor te worden voor de keizer. In Milaan ontmoet hij bisschop Ambrosius, die een grote invloed op hem zou krijgen. Zijn moeder komt bij Augustinus wonen.

Evaluatie
Dit is een mooie en interessante documentaire over het leven van Augustinus, maar wel sterk Rooms-katholiek voorgesteld. Zo wordt het leven van deze kerkleraar nogal romantisch, enigszins mystiek en vroom voorgesteld. Af en toe is de draad even kwijt, bijvoorbeeld wanneer wordt verteld over de voorbereiding voor zijn doop; hij zou in Noord-Afrika tot geloof zijn gekomen, maar voor zijn doop plotseling in Milaan zijn. Ook is niet helemaal duidelijk op welke leeftijd wat gebeurde.

Het leven voor zijn bekering wordt erg negatief beoordeeld, maar zijn leven als christen te positief. Als christen was hij een felle apologeet (geloofsverdediger) tegen allerlei godsdienstige bewegingen. Maar over zijn christenleven zijn belangrijke vragen te stellen. Zijn theologie was sterk Grieks filosofisch bepaald en heeft hij zich er nooit op toegelegd om de grondtalen van de Bijbel te leren. Hij kende alleen een Latijnse vertaling van de Bijbel. Zulke zaken blijven echter onbesproken. Deze Dvd wordt aangeraden.


Augustinus, Het leven van, Een stem voor alle generaties. 2016, Transvision, Harderwijk, 58 min, € 9,68, ISBN: 8718868359162.