2019: wereldwijd 40 miljoen complete bijbels verspreid

0
450
Paul Doth (midden) met beveiligers en...

Nog niet eerder werden wereldwijd zoveel complete bijbels verspreid als in 2019: bijna 40 miljoen. De top vijf van landen waar dit gebeurde, bestond uit Brazilië, China, de VS, India en Nigeria. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de 151 bijbelgenootschappen, vandaag in zijn rapport over 2019. Ook onder kinderen werden veel bijbelboekjes verspreid. Daarbij speelt de Nederlandse Samenleesbijbel een opvallende rol.

Tien jaar geleden werden er 30 miljoen complete bijbels verspreid. Dat aantal steeg in het afgelopen decennium geleidelijk naar 40 miljoen, meldt de UBS. Latijns-Amerika nam daarvan 16 miljoen voor zijn rekening en Azië 10 miljoen. In 2019 werden evenveel Nieuwe Testamenten verspreid als in het topjaar 2018: 15 miljoen. Bij elkaar opgeteld bestond het aantal in 2019 gedistribueerde bijbels, Nieuwe Testamenten en losse bijbelboeken wereldwijd uit 315 miljoen exemplaren, aldus het rapport. Dat is iets minder dan in 2018.
Het aandeel digitaal verspreide complete bijbels steeg van 17% in 2018 naar 25% in 2019. Vooral in Azië , Latijns Amerika, Europa en het Midden-Oosten groeide het aantal downloads. Zo’n 10.000 keer betrof dit landen waar christenen onder druk leven, zoals Jemen, Irak, Iran en Pakistan, omdat lezers dan geen gedrukte bijbel hoeven te verbergen. Al met al groeide de bijbelverspreiding sinds 2010 gestaag naar een hoog peil. Door de coronacrisis zal dit niveau in 2020 echter niet geëvenaard worden.

Samenleesbijbel wereldwijd succes
In het UBS-rapport valt het grote aantal bijbeluitgaven voor kinderen op. In 2019 werden 3,7 miljoen kinderbijbels en -bijbelboekjes verspreid. Daaronder vallen onder meer edities in verschillende talen van de Prentenbijbel en de Samenleesbijbel, ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). ‘De Samenleesbijbel is populair zowel in Nederland als in andere landen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Recent verscheen een Duitse editie en binnenkort een Franse. Over een Spaanse sample werden onze collega’s in Honduras zo enthousiast, dat ze een speciale editie ervan compleet vertaalden: de Bibla Familiar 100 pasos. Ze hebben de vragen en opdrachten bij de bijbelverhalen geschikt gemaakt voor kinderen hun land. Het NBG heeft 30.000 exemplaren gesponsord voor gratis verspreiding. Momenteel wordt deze uitgave vertaald in het Arabisch voor christenen in Syrië, Irak, Jordanië en Libanon, en in het Portugees voor gebruik in Mozambique, Angola en Portugal.’

Kinderprojecten in Egypte
In Afrika werden 1,27 miljoen bijbeluitgaven voor kinderen verspreid, merendeels in Egypte. In Afrika is 40% van alle inwoners jonger dan 15 jaar. Voor het Egyptisch Bijbelgenootschap is het bereiken van de 5 miljoen christelijke kinderen topprioriteit. ‘Kinderen zijn de toekomst van de kerk’, zegt Ehab Tanas van het Egyptisch Bijbelgenootschap. ‘We zorgen dat ze passend bijbelmateriaal hebben en helpen hen bij de toepassing van Gods woord in hun dagelijks leven.’ Daartoe worden onder meer festivals, wedstrijden en quizzen georganiseerd. Het NBG sponsorde 110.000 kinderbijbels en -boekjes.

Nederland
In Nederland en Vlaanderen blijft – net als elders in Europa – het digitaal bijbellezen stijgen. Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap meldden vorig maand in hun jaarverslag, dat het aantal gebruikers van bijbelplatform www.debijbel.nl toenam tot 1, 1 miljoen, en van de app Mijn Bijbel bijna verdubbelde tot 140.000.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap / Foto: NBG-buitenlandcoördinator Paul Doth (midden) in Honduras met de Samenleesbijbel.