Leven van een Israëlisch gelovige

0
289
Israëli’s die de Here Jezus aannemen als de Messias is een zeldzaamheid. Israëli’s zien Hem vooral als volksverrader en de christenheid als een sekte. De op waarheid gebaseerde film ‘A new Spirit (Roeach chadasj)’ laat het bewogen leven zien van de Israëli Ja’aqov Damkani. Een van de eerste Evangelieverkondigers in Israël. Hoe is dat gedaan?

Recensie door Marco van Putten

Een Israëli in Amerika
Deze Israëlische film (regisseur Doron Eran) is gebaseerd op de autobiografische bestseller ‘Waarom ik?’ van Ja’aqov Damkani. Het beschrijft het verhaal van de familie Damkani die in Israël woont met drie kinderen. Maar Ja’aqov (Imri Biton) is op het slechte pad geraakt. Uiteindelijk moet hij naar New York vluchten voor de Israëlische overheid. Kort na zijn aankomst ontmoet hij een straatevangelist Jeff die hem helpt. Ja’aqov wil echter niets van het Evangelie weten. Hij besteelt Jeff en gaat vervolgens zijn eigen weg. Kort daarop ontmoet hij een vrouw, trouwt haar en ze krijgen een kind. Door geldproblemen vervalt hij echter opnieuw in zijn oude misdaadpatroon. Dan mag hij van zijn schoonouders zijn vrouw en kind niet meer zien. Uiteindelijk komt hij toch weer terug bij Jeff, die hem weer een slaapplaats biedt. Dan gaat hij het Nieuwe Testament in het Hebreeuws lezen en ontdekt dat wat over de Here Jezus onder Israëli’s werd gezegd niet klopt.

Een Israëli bekeert zich
Tot Ja’aqobs verbazing blijkt de Here Jezus veel meer Jood te zijn dan hij dacht. Dan krijgt hij ’s nachts een visioen, waarin God hem erop wijst dat hij opnieuw geboren moet worden. Hij komt in contact met christenen die hem liefdevol ontvangen, maar wel de ruimte geven. Uiteindelijk besluit hij zich te laten dopen en ontvangt hij Gods Geest. Hij ervaart dat hij een nieuw mens is geworden. Hij raakt verder betrokken bij het gemeenteleven. Dan ontvangt hij schokkend nieuws. Zijn zieke moeder is overleden. Hij vertrekt meteen terug naar Israël.

Een Israëli als zendeling
In Israël aangekomen overvalt hem de rouw van het verlies van zijn moeder. Maar daar ontdekt hij ook dat zijn broer Sjmoe‘El (Doron ben-Dawied) inmiddels streng orthodox is geworden. Als Ja’aqov vervolgens openlijk gaat evangeliseren in hun stad ontstaat grote spanning met de streng orthodoxe geloofsgemeenschap. Hij wordt aangevallen en gemolesteerd. Uiteindelijk wil zijn vader (Sjalom Sjmoe‘Elov) dat hij weg gaat. Ondertussen was Ja’aqov in contact gekomen met een groep andere Israëli’s die ook van de Here Jezus waren. Maar de doodsbedreigingen vanuit de streng orthodoxe gemeenschap neemt steeds meer toe. Totdat een aanslag op hen wordt gedaan en zijn zus Rachel (Moriejah ben-Charoesj) zwaargewond raakt. Hoe zal het aflopen met Ja’aqov en de Damkani’s …?

Evaluatie
Dit is een indrukwekkende en meeslepende film. Een ongekend verhaal. Mooi zijn de echte beelden uit het leven van Ja’aqov als evangelist in Israël die aan het einde worden getoond. Daaruit blijkt zijn strijd tegen de streng orthodoxe landgenoten. Deze film is zeker een aanrader.

A new spirit. 2018, NEEMA Media B.V., Amersfoort, c. 100 min, € 14,99, 9789492925077.