Midden-Oosten crisis met (eindtijd)perspectief

0
314
Het Midden-Oosten is voor gelovigen de belangrijkste regio op aarde, maar het is ook rijk aan cultuur, producten en grondstoffen in het algemeen. De regio markeert de oorsprong van het leven op aarde en volgens veel toekomstprofetieën is het ook de plaats van de eindvervulling ervan. De rest van de wereld verbleekt daarbij, maar ook door de komst van IS – Islamitische Staat – die een crisis in deze regio brengt. In een pas verschenen boek wordt een poging gedaan deze crisis enigszins op te klaren.

Recensie: Marco van Putten

Islam(geschiedenis) en de geopolitiek
De auteurs stellen dat Westerlingen vaak niet in staat zijn om de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de Islam te begrijpen. Het ontbreekt hen aan kennis van aardrijkskunde en geschiedenis, maar vooral aan kennis over de Islam en de etnische groepen in die regio. Daar komt bij dat het Westen sinds de Eerste Wereldoorlog (m.n. de oorlog tegen het Ottomaanse Rijk) in die regio alleen vanuit eigenbelang imperialistisch optreedt. De Russische inval in Afghanistan zou de aanzet hebben gegeven tot het islamitische verzet; de moedjahedien.
In dit boek wordt de Islamgeschiedenis en het ontstaan, de werkwijze en het doel van IS in een notendop beschreven. Nadruk ligt op de onderlinge verhoudingen van Mohammedanen. Ook wordt getoond hoe moslims het Westen zien en dat het Westen herhaaldelijk dat beeld bevestigd.

Amerikaans Evangelisch
Het boek is geschreven vanuit het oogpunt van Noord-Amerika. Zo wordt alleen de progressief-liberale regering van president Obama herhaaldelijk bekritiseerd. Ook komt de kritische houding van de VS voor Europa herhaaldelijk naar voren. Fatale blunders van het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten blijven echter ongenoemd en de relatief grote bijdrage van de Europese bondgenoten wordt buiten beschouwing gelaten.
Na de beschrijving van de (recente) geschiedenis van het Midden-Oosten staat in de tweede helft van het boek Bijbeluitleg over eindtijdprofetieën en specifiek de Bedelingentheorie centraal. De basisvraag waarom het Westen invloed in het Midden-Oosten moet hebben wordt hiermee in verband gebracht. IS wordt als weinig relevant in dat kader beoordeeld, want de antichrist zou geen Mohammedaan zijn en uit Europa komen. Ook komt de oude Amerikaanse afkeer van Rusland naar voren en wordt dat christelijke land opmerkelijk genoeg getypeerd als aartsvijand van Israël.

Evaluatie
Door het eren van Amerikaanse soldaten (maar niet die van de bondgenoten) wordt impliciet de (militaire) strijd tegen IS (christelijk) gerechtvaardigd. De auteurs adviseren de lezers aan de andere kant om Mohammedanen in de directe omgeving met liefde te benaderen. Zo wordt hun standpunt tot de Islam en IS dubbel en twijfelachtig.
Er wordt ook geen uitgebreide aandacht besteed aan de opmerkelijke overeenkomsten tussen de strijd van IS met dat van de kerkgeschiedenis, zoals de Inquisitie en de Beeldenstormen.
Niet word overwogen dat IS naar eigen inzicht een rechtvaardige strijd voert om zich te bevrijden van (niet-)Islamitische corruptie en hun godsdienst wil zuiveren. Evenmin, dat het actief tegen hun strijd ingaan hun juist daarin bevestigt.

De voetteksten met bronverwijzingen achter in het boek zijn soms nuttig, maar vaak beperkt tot de Amerikaanse wereld. Het ontbreken van een index in een boek over zo’n ‘ingewikkeld’ onderwerp maakt het een minder handig naslagwerkje. Het boek geeft ontnuchterende kennis over onderwerpen die lezers waarschijnlijk zorgen baart, maar die ze, gezien de sterke groei van Mohammedanen in het Westen, zeker nodig zullen gaan krijgen. Het boek is daarom van belang en kan aanzetten tot verdere studie. Zeker als IS een blijvertje zal blijken te zijn.

Naar aanleiding van: C. Dyer en Tobey, M., Wat je zeker moet weten over de ISIS crisis. Grace Publishing House, Veenendaal, 2015. 160 pagina’s. € 8,95.

Klik hier om dit boek online te bestellen!