Ben jij misschien te dominant?

0
294
Dominant wil zeggen: het bepalen en doorzetten van jouw wil zonder overleg, of nog erger, tegen de wil van je partner.

Meestal zijn mannen dominanter dan vrouwen.

Sommige mensen hebben van nature een meer dominant karakter.

Vaak richt het ‘willen domineren’ zich op deelgebieden van het leven.

==============================================
Iedere dag een nieuw artikel om samen met jouw partner te lezen en daarna aan de hand van een aantal vragen of opdrachten met elkaar te bespreken. De hoofdthema’s zijn: man/vrouw, communicatie, intimiteit, leefwereld en kinderen.
==================================================================

Man/vrouw

Samen lezen

Wie domineert wat?
Financiën
Bijvoorbeeld: een partner kan naar believen grotere bedragen uitgeven zonder de ander daarover te informeren. De ander heeft dat recht niet. En dat terwijl financiën (vaak) gemeenschappelijk bezit zijn en eventuele schulden samen gedragen moeten worden.

Kinderen
Bijvoorbeeld: de vrouw zet zonder instemming of tegen de wil van de partner haar kinderwens door. Niet alleen is hier sprake van domineren (de eigen wil wordt kost wat kost doorgezet) maar ook van manipuleren.
Of een van de partners zet zijn of haar wil door met betrekking tot het opvoeden en (laten) opleiden van de kinderen. De dominante partner wil zijn of haar normen, waarden en gedachten over opvoeden en opleiden doorzetten zonder de mening van de ander te respecteren.

Beroep en carrière
Bijvoorbeeld: een van de partners (meestal de man) zet zijn of haar carrière-wensen door zonder dit werkelijk af te stemmen met de partner. Dit kan vergaande consequenties hebben met betrekking tot bijvoorbeeld beschikbare tijd voor elkaar, het inkomen of de woonplaats.

Woning
Bijvoorbeeld: een partner (meestal de vrouw) bepaalt eenzijdig het woonklimaat. De ander moet zich schikken en wordt geacht zich thuis te voelen in de inrichting die door de ander gekozen wordt en de leefregels die de ander vastlegt.

Seks
Bijvoorbeeld: de man wil frequenter seks dan zijn vrouw en zet zijn wil door. Of de vrouw bepaalt dat seks volgens een bepaald ritueel verloopt en staat de partner niet toe hiervan af te wijken.

Vrije tijd
Bijvoorbeeld: de man heeft de controle over de afstandsbediening van de TV en bepaalt zo voor alle anderen waarnaar gekeken wordt. Of een partner bepaalt wanneer, waar en hoe lang ze samen of met de familie op vakantie gaan.

Wie domineert wat?
Klik hier en maak twee kopieën van het overzicht. Trek je allebei even terug in een eigen hoekje. Zet beiden een kruisje wie volgens jou in jullie relatie domineert met betrekking tot:

Samen bespreken
Vergelijk de uitkomsten met elkaar.
Denken jullie hetzelfde over wie wat domineert of mogelijk toch niet?
Praat samen net zo lang totdat jullie het met elkaar eens zijn.
Zijn jullie gelukkig met de verdeling van macht (want daarom gaat het) zoals die nu op papier staat?
Zo niet, wat kunnen jullie veranderen?

==============================================
Eensgezindheid is het huis waarin liefde woont. Ernst R. Hauschka
=====================================