Omgaan met verzet tegen christelijk geloof

0
300
Christenen komen steeds meer onder druk te staan. Nog geen eeuw geleden werd iedereen in het Westen geacht een ‘christen’ te zijn. Tegenwoordig moet een christen dien godsdienst aan anderen uitleggen. Daarover gaat de film ‘God’s Own Club’. Hoe is dit verfilmd?

Door Marco van Putten

High School
Een leraar, Michaël Evens (Stephen Baldwin), op een algemene school voor tieners (In Amerika een High School genoemd. In Nederland: Voortgezet of Middelbaar onderwijs) raakt betrokken bij een verkeersongeluk. Zijn vrouw, waarbij hij in de auto zat, komt daarbij om het leven. Maar net voordat ze sterft vraagt ze hem samen te bidden. In die omstandigheden kon hij dat echter niet. Dat zette hem aan meer aandacht te besteden aan zijn geloof.

God’s Club
Op de High School waar hij werkt zet hij een Bijbelstudieclub op. Michaël noemt het God’s (Own) Club. Maar dit leidt meteen tot nogal wat weerstand van allerlei ouders. Sommigen wijzen christelijk geloof resoluut af. Ook Michaëls dochter, Rebecca, ondervindt als leerling op diezelfde school afwijzing en weerstand om haar geloof. Ze wordt erom gepest. Een aantal ouders willen dat God’s (Own) Club ophoudt en zelfs dat Michaël ook wordt ontslagen. Leerlingen plegen allerlei vandalisme tegen hun leraar Evens.

Aanslag
Het komt zelfs zover dat een aanslag op het huis van de familie Evens wordt gedaan. Brandstichting. Maar Michaël besluit geen klacht in te dienen, terwijl bekend is wie de daders waren. Kinderen van een van de mensen die het hardst tegen de christelijke invloed op de school protesteren.

Victor
Spencer Rivers (Lorenzo Lamas) een van de ouders die zeer tegen de christelijke invloed op de school zijn heeft een zoon Victor die een oogje heeft op Rebecca. Maar zij wil geen contact met hem, omdat ook hij tegen christenen is en bevriend is met leerlingen die haar pesten. Maar Victor heeft psychische problemen. Maar hij staat open voor het geloof. Maar als hij weigert zijn medicijnen in te nemen dreigt hij zelfmoord te plegen. Als Rebecca dit hoort wil ze hem helpen. Zal hij naar haar luisteren …? Zal het goed komen …?

Evaluatie
Dit is een film die ingaat op de reële problemen van tieners en leraren op scholen. Ook gaat deze film in op de vraag wat christen-zijn eigenlijk is. Niet alleen in de theorie, maar ook in de praktijk. Vergeven zou daarvan een belangrijk kenmerk zijn. Deze film is een aanrader.

God’s Own Club. Een sterke film over vergeving. 2019, NEEMA Media B.V., Amersfoort, c.92 min, € 14,99, 9789492925176.