Praktische handreiking bij dementie

0
298
Tegenwoordig kan een op vijf mensen dement worden. Bij vrouwen is het getal zelfs een op drie. Alzheimer, een vorm van dementie, komt het meest voor. Hoe kunnen gelovigen ermee omgegaan, want in de Bijbel lijkt het ongenoemd? Daarover gaat het praktische boek ‘Liefdestalen en Alzheimer’. Wat is de boodschap ervan en hoe wordt het uitgewerkt?

Door Marco van Putten
Klik hier om dit boek online te bestellen!

Vormen van dementie
Er zijn diverse vormen en daardoor is er ook veel verwarring. Vergeetachtigheid kan een symptoom zijn, maar dat is wat anders dan dementie. Dit boek biedt enige informatie van de verschillende dementievormen en hoe die de hersenen aantasten. Vanaf een leeftijd van 50 jaar begint de kans op dementie sterk toe te nemen. Alzheimer, ontdekt in 1906, kan echter al vanaf 20 jaar optreden. Er bestaat grote angst voor (erfelijkheid) en de maatschappij weert deze ziekte en dementerenden. Elk hoofdstuk heeft uitgelichte uitspraken. Eindnoten en drie bijlage geven achtergrondinformatie.

Zorgproblematiek centraal
In dit boek staat de zorgverlening door de partner van de dementerende centraal; de ‘zorgpartner’. Niemand kiest ervoor zorgpartner te worden. Het komt altijd onverwacht en ongewenst. Het vraagt groot aanpassingsvermogen, stelt relaties op de proef en leidt tot depressiviteit, frustratie en stress. Vooral omdat dementie niet herstelt, maar een proces van voortschrijdende devaluatie is. Er bestaat nog geen genezingswijze. Weet de zorgpartner diens nieuwe verantwoordelijkheid goed te vervullen, waaronder op de eigen conditie letten, dan is dat gunstig voor de patiëntpartner. Benadrukt wordt dat de dementerende wel liefde kan blijven ontvangen en plezier hebben. Vanuit Chapmans bekende boek over de veronderstelde vijf ‘liefdestalen’ van mensen, worden handreikingen gedaan om ervoor te kiezen voortdurend liefde te geven. Een liefdestalentest is opgenomen.

Evaluatie
Dit boek staat vol met handige tips en ervaringsinformatie. Soms zijn het open deuren. Twee van de auteurs zijn zelf zorgpartner. Ondanks dat de focus ligt op de Amerikaanse situatie, is er ook uitleg voor de Nederlandse. Jammer is dat er veel herhaald wordt en steeds uit dezelfde boeken wordt geciteerd. Het vaak teruggrijpen op boeken van de auteurs lijkt marketing. De ‘Vijf liefdestalen’ en de wetenschap worden als de enige oplossing gezien. Liefhebben is meer dan gevoelens en ‘soft’ zijn. Dat voortdurend te moeten bieden is onrealistisch.

Medisch inzicht verandert ook voortdurend. Benadrukt wordt de waardigheid van de patiënt te bewaren, maar dat is onvoldoende in christelijke zin. De Bijbel staat echter niet centraal en wordt traditioneel en beperkt vertolkt. Wat helemaal gemist wordt is dat in de Bijbel verantwoordelijkheid voor zieken wordt geleerd (b.v. Jk 5:14). Iedere gelovige is verplicht de zwakke tot zegen te zijn, te vergeven, en zonden, zoals mishandeling, te vermijden. Daarbij komt dat God gespecialiseerd is in genezing. Dat komt helaas niet aan bod. Bidden voor herstel wordt in dit boek ook afgeraden, omdat de wetenschap stelt dat genezing van dementie onmogelijk is. Een register ontbreekt. Een aanrader.

Barr, D., G. Chapman en E.G. Shaw
Liefdestalen en Alzheimer
Blijven liefhebben als herinneringen vervagen
2017, Royal Jongbloed, Heerenveen
232 pagina’s
€ 17,50
ISBN: 9789063537258