Relevantie wetenschap voor christendom

0
432

Wetenschap zou geloven tot een waanidee hebben gemaakt. Toch vinden niet alle wetenschappers dat. Sterker, sommigen stellen dat wetenschap de Bijbel juist bevestigd en beter doet begrijpen. Waarop baseren zij dat? Daarover gaat deze Dvd-box ‘Filosofie, wetenschap en het debat over God’. Hoe is dat gedaan?

Chris Jervis, het hoofd van godsdienstonderwijs aan de Canford School in Dorset, nodigde drie professors van de vermaarde universiteit in Oxford uit om vragen rond Apologetiek (Geloofsverdediging) te beantwoorden. Keith Ward (filosoof), John Lennox (wiskundige) en Alister McGrath (bioloog en theoloog).

De Dvd begint met een kennismaking met de universiteit van Oxford en de drie professoren. Alle betrokkenen zijn christen. Deze Engelstalige Dvd heeft Nederlandse ondertiteling.

Daarna volgen acht debatsessies van elk zo’n 20 minuten waarin uiteenlopende vragen besproken die toewerken naar de relatie tussen wetenschap & geloven en vragen over ontwerp in de wereld. Er is aandacht voor wat atheïsten en creationisten, zoals Richard Dawkins en Stephen Hawking, stellen over wetenschap & geloof en hoe christelijke wetenschappers daarop reageren.

Het debat begint ermee dat veel wetenschappers stellen dat geloven niet alleen onbewijsbaar is, maar ook achterlijk. Naar voren komt dat ‘blind (naïef) geloof’ nooit goed is. Ook christenen moeten op wetenschappelijke wijze naar aanwijzingen zoeken, zodat hun onderzoek ook beoordeeld kan worden. Echter, een relatie met een Persoonlijk God verandert de insteek waarin wetenschap gedaan wordt volledig.

In de sessies wordt de opmerkelijke ordelijkheid en precieze afregeling van de wereld besproken. Vanuit de Bijbel kan een gelovige dat begrijpen. Een atheïst stelt echter dat de werkelijkheid nooit begrepen kan worden. Toch zien zij die orde ook. Het probleem is het verschil in wereldbeeld en paradigma (denkmodel: systematische wijze van interpreteren van zaken). Dit wordt besproken.

Er worden mythes besproken als zou wetenschap antireligieus zijn of dat religie onnodig zou zijn. Er worden een aantal christelijke wetenschappers en hun onderzoek besproken. Toch wordt toegegeven dat geloven deels ook over andere zaken gaat. Theologie (ook een wetenschap) bijvoorbeeld geeft betekenis aan (seculiere) ontdekkingen. Seculiere wetenschap niet. De tweedeling (gerichtheid op het materiële versus op het geestelijke) zou kenmerkende zijn voor de westerse cultuur. In de wetenschap is er de neiging om geesteswetenschappen op een zijspoor te plaatsen, als subjectief of zelfs als irrelevant te zien.

Recente ontdekkingen in bijvoorbeeld Kwantumfysica worden besproken en die wijzen erop dat de wetenschap ook grenzen heeft en de neiging om dogmatisch te worden. Overigens ook in christendom. Het ‘wat’ van geloof neemt dan het ‘hoe’ ervan over. Belangrijke vaststellingen over deze beperkingen worden gedaan.

Evaluatie
Dit is een heel interessante Dvd-set die de kijker op innemende wijze laat nadenken en uitdaagt. Dan blijkt dat wetenschap niet saai of ingewikkeld, maar heel interessant is. Een opbouwende kennismaking met een christelijke kijk op wetenschap. Te meer, omdat de sprekers ook open getuigen over hun Bijbelgetrouwe geloofsleven. Deze Dvd-set is zeker een aanrader.


Filosofie, wetenschap en het debat over God. 2-Dvd set. 2011, Johannes Multimedia en Transvision, Harderwijk, 181 min, € 5,00, ISBN: 9789057985072.