Miljoenentekort dreigt voor christelijke pilotenorganisatie MAF door coronacrisis

0
434

De hulp- en zendingsorganisatie MAF moest wereldwijd de afgelopen twee maanden circa tachtig procent van haar vluchten schrappen vanwege vliegbeperkende maatregelen. Daardoor zijn er in korte tijd forse financiële tekorten ontstaan. De organisatie begint daarom op vrijdag 22 mei een eenmalige inzamelingsactie onder christelijk Nederland.

“Dit is een situatie die we als organisatie sinds ons ontstaan in 1946 nog nooit meemaakten”, vertelt directeur Adri van Geffen van MAF Nederland. “Oorlogen of natuurgeweld hebben er in het verleden wel voor gezorgd dat programma’s in landen of regio’s tijdelijk moesten worden stilgelegd. Maar dat de organisatie wereldwijd nauwelijks meer kan functioneren is uniek. En dramatisch voor de gemeenschappen en kerken die we helpen.”

Door het stopzetten van de vluchten is verder een belangrijke inkomstenbron weggevallen voor de organisatie, die verdeeld over alle continenten 130 vliegtuigen inzet. Een derde van de begroting van MAF International wordt gedekt door hulporganisaties die betalen voor het luchttransport dat MAF verzorgt. De rest komt van private donateurs. Omdat de eerste inkomstenbron bijna geheel weggevallen is er in korte tijd een gat ontstaan van vijf miljoen Euro.

Vanuit de reserves van MAF en door een lening die kon worden afgesloten kan dat verlies voor 2020 en 2021 beperkt worden tot 1,4 miljoen Euro. “We starten nu een actie om die 1,4 miljoen bijeen te brengen”, aldus Van Geffen. “Dit omdat we koste wat kost willen vermijden dat we uit financiële motieven onze vliegcapaciteit moeten terugschroeven.” Terwijl bijvoorbeeld het noodlijdende KLM wordt gestut met miljarden aan overheidsgeld hoeft MAF niet op dergelijke hulp te rekenen.

De organisatie verwacht dat als deze crisis weer wegebt de vraag naar luchttransport juist enorm groot wordt, groter dan normaal. Eind april waarschuwde de WFP, de voedselhulporganisatie van de Verenigde Naties, al voor dreigende voedseltekorten onder miljoenen in met name Afrika en het Midden-Oosten.

De verwachte haperende voedselvoorziening komt door een sprinkhanenplaag in oostelijk Afrika en door de effecten van veranderende weerpatronen. De invloed daarvan wordt versterkt door de corona-maatregelen. Veel landen zouden volgens de WFP „aan de rand van een hongerpandemie” staan wat kan leiden tot „hongersnoden van Bijbelse proporties”.

Die grotere hulpvraag gaat waarschijnlijk niet alleen komen van humanitaire hulporganisaties maar ook van kerkelijke gemeenschappen in afgelegen gebieden waar MAF vliegt. Daar liggen de kerken momenteel stil, terwijl digitale middelen om het gemeenschapsgevoel overeind te houden er vaak ontbreken.

“Aan de bestrijding van die grote dreigende humanitaire nood, én aan opstarten van de kerkelijke gemeenschappen die momenteel nauwelijks functioneren, willen we een substantiële bijdrage kunnen leveren.”

Bron: MAF