Talent laat zich niet inperken

0
308
Stel je hebt een talent voor pianospelen, maar je bent 15 jaar en je vader wil niet dat je piano speelt. Daarover gaat de film ‘Shooting star’. Het op ware gebeurtenissen gebaseerde verhaal speelt in Johannesburg (Zuid-Afrika). Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten

Op school
Phillip Schuman zit op school in Johannesburg en daar spelen de bekende problemen. Een pestkop, Martin Smith, valt hem en andere voortdurend lastig. Zijn vriend Theobald geeft hem enige steun. Het oog van Phillip is gevallen op Cindy Flower. Wat hem betreft het knapste meisje van de klas. Maar Martin wil niet dat hij naar haar kijkt of contact met haar heeft. Cindy zoekt Phillip echter zelf op en er ontstaat een liefdesband. Phillip concentreert zich echter op zijn passie voor de piano.

Thuis
Phillip heeft een strenge vader, Thomas, die hem verbiedt zich met de piano bezig te houden. Maar Phillip wil graag meedoen aan een schoolconcours met een zelfgecomponeerd pianostuk. Zijn moeder, Maria, heeft terminale kanker en is christen. Zij steunt haar zoon juist in zijn liefde voor de piano. Op haar sterfbed geeft ze hem raad om door te gaan met zijn passie voor de piano.

Passie voor de piano
Phillips passie is niet te stoppen. Zelfs zijn schoolwerk lijdt eronder. Hij componeert allerlei pianostukken. Op school wordt zijn talent opgemerkt en zij willen dat daar aandacht aan besteed gaat worden. Er wordt contact opgenomen met Phillips vader, maar die wil er niets van horen. Toch vindt Phillip ook steun voor zijn passie in zijn geloof in God.

Dood
Als zijn moeder sterft wordt zijn vader nog verbitterder en als Phillip toch doorgaat met pianospelen en ook mentoren blijven aangeven dat hij talent heeft wordt zijn vader nog strenger. Hij mag van zijn vader zelfs de piano niet aanraken of met componeren van muziek bezig zijn. Phillip komt onder toezicht van een maatschappelijk werkster. Uiteindelijk komt het tot een ernstig gewelddadige aanvaring met zijn vader. Pas dan wordt duidelijk waarom zijn vader zich tegen Phillips passie verzette …

Evaluatie
Dit is een goed geacteerde professionele dramafilm met mooie muziek. Voor velen zal het even wennen zijn om voortdurend Zuid-Afrikaans te horen. Opvallend is dat er slechts enkele zwarten mensen voorkomen in deze film, hoewel het speelt in Afrika. Deze film is een aanrader.

Shoorting star (Verskietende ster). A light shining in the darkness. 2019, NEEMA Media B.V., Amersfoort, c.95 min, € 14,99, 9789492925190.