‘Van theologie en toverbal’ van Jos Strengholt

0
306
Wat weten wij nu eigenlijk van de Arabische wereld? De oprukkende dreiging van de IS, en de oorlog in Jemen geven ons geen positief beeld van Arabieren. Moslima’s met hun hoofddoekjes en boerka’s laten ons denken dat de godsdienst van de Arabieren koud en hard is en dat Arabieren vrouwenhaters zijn. Maar wat klopt er nu echt van? Kunnen we Arabieren überhaupt zo met elkaar vergelijken? En in hoeverre staan Arabieren open voor het evangelie van Jezus?

In dit boekje geeft Jos Strengholt, die jarenlang in de Arabische wereld gewoond en gewerkt heeft, antwoorden op deze vragen en rekent hij af met vele stereotiepe vooroordelen.  

Door Rineke Peterson

In zeven hoofdstukken geeft Strengholt informatie over de cultuur en de godsdienst van ‘de Arabieren’. Specifiek zoomt hij in op de Kopten, de orthodoxe christenen in Egypte. Grootgebracht in een christelijk milieu, op de School met de Bijbel, zat ook hij vol met anti-katholieke vooroordelen. Zo ging hij in 1979 voor het eerst naar Egypte, waar hij kennismaakte met de kopten, die nogal ‘katholiek’ overkwamen. Hij kreeg vrienden onder hen, en ontdekte wat ze werkelijk geloofden. Hij ontdekte dat ze werkelijk Christus wilden dienen. De koptische kerk werd nota bene door de eeuwen heen om zijn christelijke geloof vervolgd. Strengholt kon niet anders dan concluderen dat de Koptische Orthodoxe kerk een deel van het Lichaam van Christus is.

Strengholt beschrijft verder de spanning tussen de Kopten en de Moslimbroederschap, tegen de achtergrond van de Arabische Lente en wat daarna volgde. In hoofdlijnen lezen we over de aanslagen op kerken, en de acties van het Egyptische leger. De schrijver legt bovendien uit in hoeverre er ruimte is voor het christendom.

De schrijver vervolgt zijn boek met het proberen te omschrijven wat ‘de islam’ nu eigenlijk is, voor zover dat mogelijk is. Dat blijkt net zo moeilijk te zijn als het voor moslims is om ‘het christelijke geloof’ te omschrijven. Net zoals een toverbal steeds van kleur verandert, zo verandert de islam ook steeds in zijn uitingsvorm. Een nieuwe beweging is gaande in Egypte, waar geestelijke leiders opstaan, die spreken over het liefhebben van God en je naaste. Eén van deze leiders is Moez Massoud, die na een wild leven zich tot de islam bekeerde, en nu in televisieshows de kijkers uitlegt dat Allah van ze houdt. Dat is een prachtige ontwikkeling, waarmee de weg gebaand wordt voor een evangelie van vrede.
In een volgend hoofdstuk leidt Strengholt de lezer door het doolhof van kerken in het Midden-Oosten. Hij legt uit waar de christenen zich bevinden, uit welke mensen deze groep bestaat en wat de rol van hen is in de maatschappij. Daarnaast graaft hij een stuk in het verleden om de oorsprong van de kerken uit te leggen en welke geloofsbelijdenis ze aanhangen. Ook geeft hij inzicht in waarom de kerken in het Midden-Oosten verdwenen.

In dit boek wordt tevens ‘Abu Banaat’ bevraagd over de organisatie Arab Vision, die hij in 1997 oprichtte. En last but not least wordt verteld wat de invloed is van de sociale media in de Arabische wereld. De invloed van satelliet televisie is enorm. Veel moslima’s zijn analfabeet, en samen met het feit dat christelijke boeken verboden zijn, maakt dat dat televisieprogramma’s een krachtige uitwerking hebben in het leven van Arabische vrouwen en hun gezinnen.

Dit is geen dik boek, maar rijk aan eerlijke informatie. Jos Strengholt weet waar hij het over heeft. Als je dit boek leest, kan het bijna niet anders dan dat je zelf ook hart krijgt voor de Arabieren en voor zending in het Midden-Oosten. Prachtig boek.

Van theologie en toverbal, Jos Strengholt, Arab Vision, paperback, 114 pagina’s, prijs € 10,00