Verantwoordelijkheid nemen voor Israël

0
263
Israël werd door God verbannen naar Mesopotamië. Dit wordt niet verzwegen in de Bijbel. De geschiedenissen ervan zijn zelfs beschreven in aparte Bijbelboeken. Het boek Ester gaat over de nasleep ervan. Over dat boek geeft Sebastiaan de Graaf een uitleg. Hoe heeft hij dat gedaan?

Door Marco van Putten

Verbanning van Judah
In c.604 v. Chr. vielen de Babyloniërs voor het eerst het koninkrijk Judah binnen. Ze namen Jeruzalem in en plunderden de Tempel. Een deel van de elite werd gevangen afgevoerd naar Babel. De Babyloniërs zette de vazalkoning Jojaqiem op de Judese troon. Maar deze koning rebelleerde wat leidde tot een tweede aanval (c.597), waarbij Mordechaj en Ester gevangen naar Babel worden afgevoerd (Est 2:6-7). De nieuwe Judese vazalkoning Tsedeqiejah boog ook voor Egypte, daarop keerden de Babyloniërs weer terug naar Jeruzalem (c.586). Dit keer werd de Tempel verwoest en een deel van het koninkrijk Judah werd tot Babylonische provincie gemaakt.

De Perzische messias
God liet jaren later Babel door de Perzen veroveren. Hun koning Koresj (Cyrus), in de Bijbel Gods messias genoemd (Js 45:1), liet in c.538 Babylonische gevangenen terugkeren naar hun oorspronkelijke woongebied, waaronder ook de Israëlieten. Echter, maar enkele Israëlieten gaven gehoor en keerde terug (vanaf c.535). 70 Jaar na het begin van hun verbanning, zoals geprofeteerd (Jr 25:12). Over langere tijd keerden nog meer groepen terug. Mordechaj en Ester bleven echter in de Perzische diaspora wonen.

Boekanalyse
De Graaf richt zijn boek alleen tot christelijke lezers. Na een Inleiding volgen 13 hoofdstukken die steeds een verschillend aantal verzen behandelen. Enkele hoofdstukken behandelen een heel hoofdstuk. In de Inleiding worden allerlei zaken, zoals de mogelijke auteur, de tijd van Ester, de structuur en de boodschap, besproken.

Bijbelstudie
Volgens De Graaf hebben velen van dit Bijbelboek gehoord, maar kennen ze het inhoudelijk niet goed. Volgens hem komt dat omdat een vrouw de hoofdrol heeft en God niet genoemd wordt. Hij noemt echter niet dat heidendom een belangrijk onderwerp is en dat Israëlieten daarin meegaan. Ook heeft het een sterk nationalistisch (Israël gericht) karakter, wat christenen niet zou aangaan. De Graaf brengt zijn uitleg steeds in verband met het christenleven en andere geschiedenissen, maar vooral met de Here Jezus.

Evaluatie
Dit is een interessant, grondig, goed leesbaar en inspirerend Bijbelstudieboek. Hoewel het geen wetenschappelijke exegese of vers-voor-vers uitleg is, geeft het toch een goede kennismaking. De Graaf bevestigt de huidige trend door de vrouw eer te geven. Jammer is dat er geen korte biografie over De Graaf is opgenomen en dat registers ontbreken (zelfs van Bijbelverzen). Hij doet verschillende beweringen, legt veralgemeniserende (allegorische) verbanden en gebruikt soms technische termen zonder uitleg of onderbouwing. In woordstudies wordt alleen van de Nederlandse vertaling (vermoedelijk HSV) uitgegaan, maar niet van de Hebreeuwse grondtekst. Ook herhaalt hij nogal wat zaken. Bijkomend voordeel daarvan is dat hoofdstukken zelfstandig kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld in een Bijbelkring. Dit boek is zeker een aanrader.

Graaf, S. de, Het Bijbelboek Esther. 2019, Everread, Wijk bij Duurstede, 112 pagina’s, € 11,25, ISBN: 9789066944282.