ChristenUnie: nieuwe wet nodig tegen kindermishandeling Bonaire, Sint-Eustatius, Saba

0
368
De ChristenUnie wil dat staatssecretaris Knops bezig gaat met wetgeving om het geweld tegen kinderen op  Bonaire, Sint-Eustatius en Saba tegen te gaan. ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf maakt zich grote zorgen over geweld tegen kinderen op deze Nederlandse eilanden. Waar fysiek en psychisch geweld in Nederland, op Sint Maarten, Curaçao en Aruba al bij wet verboden is, geldt dat voor de zogeheten BES-eilanden nog niet.
 
De ChristenUnie wil dat het verbod nu voor het hele Koninkrijk gaat gelden en roept staatssecretaris Knops op om met een wetsvoorstel te komen. Onder andere Unicef en het Kinderrechtencollectief zeggen dat er in de opvoeding in deze gebieden te vaak sprake is van lichamelijk en geestelijk geweld.
 
ChristenUnie-Kamerlid Stieneke Van der Graaf: “Kinderen daar komen dezelfde rechten en dus ook dezelfde bescherming toe als kinderen hier. Het is belangrijk dat we duidelijke grenzen stellen over wat wel en niet kan.”
 
Kinderrechten
De ChristenUnie dringt al jaren aan op versterking van de kinderrechten in de overzeese gebieden van het Koninkrijk. Volgens Van der Graaf is er dan ook meer nodig dan alleen wetgeving: “Het is belangrijk dat we ouders helpen om de opvoeding op een goede manier vorm te geven. Daarom hebben we in het verleden drie miljoen euro vrijgemaakt voor het verbeteren van kinderrechten, waarmee bijvoorbeeld de jeugdzorg versterkt kon worden. Maar onze blijvende aandacht voor de kinderrechten is broodnodig.”
 
De ChristenUnie wil ook dat er duidelijkere regels komen voor zorgverleners en leraren als zij kindermishandeling willen melden. Van der Graaf: “Mensen die dagelijks met kinderen werken moeten weten waar ze terecht kunnen als ze zien dat het thuis misgaat. Op die manier kan samen met de ouders gekeken worden naar oplossingen voor een veilige thuisomgeving voor ouder en kind.”

Bron: ChristenUnie