Vervolging die averechts werkt

0
248

De tweede en derde eeuw kenmerkt zich door sterke groei van christenen in het Romeinse rijk. Maar de weerstand tegen christenen groeide daarmee ook, omdat ze niet meededen met het ‘Romeinse systeem’. De tekenfilm ‘Het verhaal van Perpetua’ is het waargebeurde verhaal over die christenvervolging. Waar gaat het over?

De Romeinse cultuur was open naar andere culturen en religies, maar ook imperialistisch. Romeinen waren geïnteresseerd in dat wat anders was en ze namen zelfs elementen ervan over. Maar daarna legde ze wel hun ‘systeem’ op. Wie zich verzette kwam onder grote druk te staan en wie volhardde werd uiteindelijk gedood.

Christengemeenschap
In de havenstad Carthago was een groep christenen ontstaan die heel divers was. Grotendeels waren het slaven, omdat het Evangelie juist hen aansprak. Maar de zending bereikte ook Romeinse burgers. Zo wordt de dochter van de rijke Romeinse familie Vibia een overtuigd christen. Zij was nog maar net moeder geworden.

Maar de inwoners van Carthago hadden kennisgemaakt met de christelijke gebruiken. Een ervan stak boven alles uit: ze weigerden offers te brengen voor de keizer. Iets wat voor christenen alleen een godsdienstige reden had, maar door de Romeinen vooral werd opgevat als een politieke stellingname. Christenen wezen blijkbaar het Romeinse keizerlijke instituut af en daarmee heel het Romeinse systeem.

Daarnaast vreesden sommige bijgelovige Romeinen dat als niet alle inwoners van een plaats de gebruikelijke offers aan hun goden brachten er rampen zouden volgen omdat die goden ontstemt zouden raken. Andere Romeinen vatten de christenen op als criminelen die weigerden de staatsbelasting te betalen. Tempeloffers werden door hen ook opgevat als belasting.

Alle christenen beschouwden elkaar als familie, terwijl veel christenen slaven waren. De Romeinen vreesden dat door de sterke opkomst van de christenen het slavensysteem, waarop heel hun rijk ‘draaide’, in gevaar zou komen.

Vervolgingen
Dus als iemand verdacht werd christen te zijn, dan volgde arrestatie in afwachting tot de rechtszaak. Tijdens zo’n rechtszaak werd gevraagd of de gevangene een christen was. Wanneer dit werd ontkend dan werd diegene gedwongen dat te bewijzen door een offer aan de keizer te brengen.

Een deel van de christengemeenschap waar Perpetua bij hoorde was werd ook gearresteerd en gevangen gezet. Perpetua volhardt echter in haar geloof. De gevangenbewaarder Pudens heeft al veel gezien, maar is verbaasd over de volharding van deze christenen. Hoe zou dat aflopen …?

Evaluatie
Dit is een dramatische en inspirerende Engelstalige tekenfilm (NL ondertiteld) over het waargebeurde verhaal van de Romeinse christin Perpetua die leefde in Carthago (hedendaagse Tunis) aan het begin van de 3de eeuw. Het is een film over discriminatie en vervolging van christenen.

De film is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar, maar ook interessant voor ouderen. Vooral omdat de film eindigt met een korte documentaire. Bij de film zitten extra’s, zoals het Fakkeldragerslied, trailers van andere films en een link naar de studiegids. Deze dvd wordt aangeraden.

Deze dvd is gratis te bekijken op het videoplatform Redeem TV (www.redeemtv.nl).

Het verhaal van Perpetua. Christian History Institute. Uit de serie ‘De fakkeldragers’. Transvision, c.35 min., € 5,99, ISBN: 8718868359049.