Schrijvers voor Gerechtigheid kondigen album aan

0
159

Over de natuur, opwarming van de aarde en klimaatverandering wordt vanwege de klimaattop in Egypte veel gesproken. Hoe kijken we tegen de aarde aan anno 2022? Zien we de natuur nog als Gods schepping? Schrijvers voor Gerechtigheid zijn bezig met liederen over de schepping. Tijdens de New Wine Zomerconferentie 2023 brengt het schrijverscollectief een online album uit, inclusief videoclips en een boek. Hiermee geven de liedschrijvers woorden aan de veranderende aarde en de gevolgen daarvan voor alles wat leeft. ‘We willen liederen schrijven die de schoonheid en de kwetsbaarheid van de schepping bezingen. En liederen die het verlangen oproepen om voor haar te zorgen.’

Het laatste album Licht Aan (2014) van Schrijvers voor Gerechtigheid kwam acht jaar geleden uit. Toch is de muziek van het schrijverscollectief nog regelmatig te horen in kerken, op evenementen en op tal van andere plekken. Roeland Smith, een van de liedschrijvers: ‘We zien dat deze liederen de vinger op de zere plek leggen én tegelijkertijd hoop en perspectief bieden. Ze verdiepen de blik op God, jezelf, de ander en de wereld. Daarnaast zijn de liederen Nederlandstalig en toegankelijk voor de samenzang. Samen zingen is een krachtige manier om geraakt en bewogen te worden.’

Liederen over de schepping
Onlangs kwam het schrijverscollectief samen om een start te maken met het nieuwe album. ‘De nieuwe liederen gaan over de schepping, omdat we merken dat de emoties rondom dit thema steeds hoger oplopen. Denk aan gevoelens van schuld, angst, apathie of zelfs wanhoop. Vooral van jongeren horen we steeds vaker dat ze het gevoel hebben dat zij geen toekomst hebben. We hopen dat de nieuwe muziek woorden kan geven aan het rouwproces waar we met z’n allen doorheen moeten, en kan bijdragen aan een zoektocht naar christelijke hoop, bewogenheid en geestkracht. Want aanbidding is meer dan alleen lofliederen zingen tot God. Het is ook de pijn op aarde bij God brengen en het Hemelse perspectief weerspiegelen op aarde.’ Dit klinkt in de eeuwenoude psalmen ook door.

Diverse kerken
Dertien dichters en muzikanten van diverse kerkelijke achtergronden werkten aan deze nieuwe liederen, onder wie Eline Bakker, Adrian Roest, Roald Schaap, Chesron Sminia, Michiel van Heusden, Roeland Smith, Antonie Fountain en Sergej Visser. Sommigen waren onder meer betrokken bij Psalmen voor Nu en Soul Survivor, maar ook actief in de Nederlandse popmuziek. Ze maakten eerder liederen voor onder andere Opwekking, het nieuwe Liedboek voor de Kerken, Sela, Mozaiek Worship, Hemelhoog en de Liedjesbijbel.
Schrijvers voor Gerechtigheid valt onder Micha Nederland. Verschillende christelijke organisaties zijn betrokken als partner, waaronder A Rocha, Dorcas en World Vision. In het boek, dat tegelijk met het album uitkomt, delen zij verhalen uit de praktijk.

Bron afbeelding: Micha Nederland