Haat zaaien tegen Israël

0
240

De oprichting van de Staat Israël had voorstanders en tegenstanders, maar de voorstanders hadden toen de meerderheid. Dat betekent helaas niet dat de tegenstanders dat hebben geaccepteerd. Kees Broer beschrijft in zijn boek ‘De boycot van Israël’ de in 2005 opgerichte BDS-beweging. Hoe deed hij dat?

Boekanalyse
Broer studeerde culturele antropologie aan de Vrije Universiteit. Hij volgt al 10 jaar de pro-Palestijnse beweging in Nederland en bezoekt hun demonstraties en bijeenkomsten. Hij schreef eerder een boek over dit onderwerp. Hij zou ‘kenner’ zijn van deze beweging.

Dit zou een indringend boek zijn dat voor het eerst zo objectief mogelijk de activiteiten van de BDS-beweging (Boycot, Desinvesteren, Sancties (tegen de Staat Israël)) beschrijft. De achtergronden, hun taalgebruik, motivaties en methodes worden uitgewerkt. Deze beschrijvingen worden afgewisseld door interviews met betrokkenen en slachtoffers. Het zou zich richten tot een breed publiek en oproepen tot discussie.

Na een voorwoord en inleiding volgen 23 hoofdstukken. De langste hoofdstukken gaan over de BDS-beweging in Nederland en hun ideologie. Voetnoten geven hoofdzakelijk broninformatie. Tabellen, grafieken en zwart-wit foto’s/plaatjes zijn bij de tekst geplaatst. Het boek sluit af met een korte persoonsbeschrijving van de auteur.

CIDI
Dit boek komt uit in de informatiereeks van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël). Doel van het CIDI is begrip te creëren bij politici en de samenleving voor Israëls beweegredenen en een reëel beeld te geven van Israël in de geopolitieke context.

Breed ingezet
Broer betoogt dat de BDS-beweging zich op veel meer richt dan alleen de Staat Israël, maar ook tegen het Joodse volk. Dat wordt gedaan door bedrijven, instellingen, de culturele wereld en toeristen te beïnvloeden zich tegen Israël en het Joodse volk te keren.

De achterban is ook breed. Het bestaat niet alleen uit de voor de hand liggende fundamentalistische Mohammedanen, maar ook uit (extreem-)linkse personen en organisaties, zoals de vakbond. Verder heeft het ook aanhangers in de christenheid, zoals progressieve christenen.

Hij concludeert dan ook dat zo’n brede aanpak zich niet beperkt tot oplossing van het Palestijnse vraagstuk, terwijl het ook helemaal geen oplossing voor het laatste zou bieden. Uiteindelijk zou het gewoon een haat-beweging tegen Joden zijn.

Serieus nemen
Broer maakt duidelijk dat hun achterban hopeloos verdeeld en tegenstrijdig is en ook nogal irrationele (naïeve) doelen nastreeft. Waarom zich er dan druk over maken en het simpelweg negeren? Israël heeft besloten dat niet te doen, omdat ze nogal wat ernstig kwaad veroorzaken. Dat is, onwaarheden en onjuistheden verkondigen en goede initiatieven tegenwerken.

Evaluatie
Dit is een belangrijk en interessant boek over Israëls vijanden. Het brengt hun overtuigingen en werkwijze in beeld, maar ook hoe hun sleutelpersonen verweven zijn met de overheid en allerlei andere (pro-Palestijnse) organisaties, waaronder terroristische groeperingen.

Helaas heeft dit boek geen zoekregister of literatuurlijst. Er komen onvertaalde Engelse teksten voor en afkortingen zonder uitleg. Soms valt Broer in herhaling. Dit boek wordt aangeraden.


Broer, K., De boycot van Israël. BDS. Demoniseren, delegitimeren, discrimineren. CIDI informatiereeks. 2021, Aspekt, Soesterberg, 326 pagina’s, € 19,95, ISBN: 9789464248074.